Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BANK, hrvatski ban, na početku XIII st. U izvorima dolazi pod imenima Bans, Banco, Bot. Kao hrvatski ban prvi put se spominje 1208/1209. u ispravama kralja Andrije II: u potvrdnici navodne darovnice Bele III, izdanoj krčkom knezu Bartolu i ispravi izdanoj zagrebačkom županu Vratislavu. Kao palatin (1212/1213) sudjelovao je u uroti protiv kraljice Gertrude te je vjerojatno bio jedan od vođa urote. God. 1217/1218. ponovno obavlja bansku dužnost u Hrvatskoj, a 1221–1223. bio je dvorski sudac (judex curiae) te jedan od onih koji su naveli Andriju II da objavi Zlatnu bulu.

LIT.: Joseph Mikoczy: Banorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae, ad sekulum XIV usque. Arkiv za poviestnicu jugoslavensku (1872) 11, str. 89–91. — Moritz Wertner: Ungarns Palatine und Bane im Zeitalter der Arpaden. Ungarische Revue, 1894, 14, str. 144–177. — Vjekoslav Klaić: Hrvatski bani za Arpadovića (1102–1301). Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, 1(1899) str. 240. — János Karácsonyi: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig, 1. Budapest 1900, 154–157. — Tade Smičiklas: Diplomatički zbornik, 3. Zagreb 1905.
 
Krešimir Nemeth (1983)