Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BANOVAC, Mladen, strojarski stručnjak (Daruvar, 23. III 1911). Osnovnu školu pohađao je u Vinkovcima (1917–1921), realnu gimnaziju u Karlovcu (1921–1929). Diplomirao je na Strojarskom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu 1940. Do 1943. radio je u Ložionici državnih željeznica u Zagrebu, zatim u odsjeku za tekuća goriva u Zagrebu, a 1945. u Ložionici državnih željeznica u Slavonskom Brodu. God. 1948. postao je rukovodilac Glavne auto-radionice pri gradnji omladinske pruge Šamac–Sarajevo u Zenici, potom je radio u Komitetu za auto-saobraćaj savezne vlade u Beogradu (do 1949), a do 1950. u Ministarstvu lokalnog saobraćaja u Zagrebu. Jedno vrijeme bio je tehnički direktor poduzeća »Rapid« u Zagrebu. U rujnu 1950. izabran je za asistenta u Zavodu za mehaničku tehnologiju Strojarskog odsjeka Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Habilitirao se radnjom Alitiranje čelika metalizacijom kao postupak za dobivanje ognjuotpornih slojeva (1959/1960). God. 1960. postaje docent pri Katedri za nauke o metalima i ljevarstvo Strojarsko-brodograđevnog fakulteta u Zagrebu za predmete: osnove znanosti o metalima, metalurgija i industrijske peći. Od 1962. predaje i dio predmeta metali i postupci za tehnološko usmjerenje. God. 1966. izabran je za izvanrednog profesora. Šk. god. 1962/1963. obavljao je dužnost starješine Tehnološkog odjela fakulteta, a od 1963. postavljen je za voditelja nastave III stupnja tehnologija i organizacija strojarske proizvodnje. God. 1947. odlikovan je Ordenom rada III stupnja, a 1972. Ordenom rada sa zlatnim vijencem. Surađivao je u časopisima Saobraćaj (1952), Ljevarstvo (1956) te napisao nekoliko skripata za studente.

 
Niko Malešević (1983)