Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAROCCI, Domenico, skladatelj, dirigent, orguljaš, operni pjevač i pedagog (Rim, XVIII/XIX st.). Konzervatorij je završio u Rimu. God. 1819. po nagovoru svog učitelja Giuseppea Bainija otišao je u Frascati da tamo organizira kapelu. Kao tenor nastupao je na mnogim talijanskim opernim pozornicama. Od 1833. do 1842. bio je dirigent i orguljaš splitske prvostolnice. U Splitu je pokušao osnovati pjevačku školu, ali u tomu nije uspio. Čini se, ipak, da je privatno poučavao splitsku mladež. Split je napustio zbog obiteljskih prilika. — U Glazbenom arhivu splitske prvostolnice i u zbirci Udina Algarotti sačuvan je niz njegovih duhovnih skladbi, nastalih u Splitu: četiri mise (u F-duru, 1833; F-duru, 1834; d-molu, 1838. i B-duru, 1838), Requiem (1833), responsoriji za Veliki tjedan (1835), Miserere (1837), Inno di S. Doimo, Mottetto strumentato per la festivita di S. Doimo (1834), Mottetto per Santa Cecilia, Salvum fac (dvopjev) i Benedictus (1837). N. Kalogjera navodi da je B. napisao i jednu operu. Izgleda da se bavio i slikarstvom; nekoliko portreta i ljudskih figura u autografima njegovih partitura vjerojatno su njegov rad.

LIT.: Musica. Spalato 26. novembre. Gazzeta di Zara, 1835, 97(4. XII) str. 387. — Niko Kalogjera: Povjesne crtice o glazbenim prilikama splitske stolne crkve. Sveta Cecilija, 18(1924) 5, str. 160. — Albe Vidaković: Izvještaj o radu na sakupljanju muzičkih neumatskih kodeksa i o pregledu knjižnica u Splitu, Trogiru i Hvaru. Ljetopis JAZU, 1956, 61, str. 506.
 
Ivan Bošković (1983)