Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BARTULOVIĆ, Petar (Bartulović-Puović), povijesni pisac, filozof i sastavljač ljekaruša (Makarska, 12. I 1746 — Makarska, 12. VI 1815). Teologiju je završio u Loretu. Bio je kanonik i dekan katedrale u Makarskoj, a neko vrijeme radio je kao tajnik mletačkog providura za Dalmaciju. Napisao je nekoliko rasprava o povijesti Makarske i njezina primorja. God. 1796. objavio je raspravu o praktičnoj filozofiji Prudenza rettificante, kojom se, po Nedeljkovićevu sudu, uvrstio među istaknute preteče pragmatističkoga filozofskog smjera. Najvažnije njegovo djelo, pučka ljekaruša Različite likarije, jedno je od najstarijih medicinskih djela tiskanih na hrvatskom jeziku. Nije utemeljena na Bartulovićevu osobnom iskustvu, već su u njoj sakupljeni recepti pučkih liječnika, a vjerojatno i neki iz Vladimirovićeve (1755) i Markovićeve (1784) ljekaruše. Vrijedna s jezičnog i folklornog gledišta, vrlo cijenjena i prepisivana po Dalmaciji, Hercegovini i Bosni poslužila je kao izvor mnogim drugim ljekarušama (Budisavljevićevoj, Trbojevićevoj, Šimićevoj, Nikolićevoj, Kostićevoj i dr.). God. 1807. po starim rukopisima napisao je još jednu biljarušu ljekarušu, Imme od trava talianski i slovinski i od mnogih naravne kriposti, koja se u rukopisu sve do II svjetskog rata čuvala u Zadru, a zatim je nestala. Tim su se rukopisom služili R. Visiani za svoj Stirpium dalmaticum specimen i B. Šulek pri sastavljanju Jugoslavenskog imenika bilja.

DJELA: Epitome del privilegio, e rolo di Macarsca, Primorie, e Craina, con le sue prodezze, onori, e contegno, delle famiglie privilegiate. Venezia 1794. — Dalmazia antica e recente, colle sue gloriose militari virtu. Venezia 1795. — Antico ducato s. Sabba chelmo Herzegovina dalle Barbere Rovine. Venezia 1796. — Nobil antica Rauliich da Coziza Gorsca xupa Vargoraz. Venezia 1796. — Prudenza rettificante l’operazioni umane a rutti necessaria. Venezia 1796. — Chronicon della dedizione e privilegio di Macarsca, Primorie e Craina. Venezia 1797. — Razlicite ljkarie. (U Mletcih, kod Coletta 1799.)
 
LIT.: Dušan Nedeljković: Praktična filozofija Petra Bartulovića. Glasnik Skopskog naučnog društva, 1926 (1927!) II/1–2, str. 139–151. — Miloš Škarica: Različite ljekarie od Petra Bartulvichia iz Macarsche 1799. Liječnički vjesnik, 73(1951) 2/3, str. 49–50. — Dušan Berić: »Različite likarije« Petra Bartulovića-Puovića. Iz hrvatske medicinske prošlosti. Spomen knjiga Zbora liječnika Hrvatske. Zagreb 1954, 227–237.
 
Vladimir Dugački (1983)