Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BASIOLI, Josip, ribarski statističar i povjesnik ribarstva (Sali na Dugom otoku, 11. I 1913). Potječe iz ribarsko-seljačke obitelji. Osnovnu školu polazio u Salima te nakon nižih razreda gimnazije završio Brodarsku školu Ratne mornarice u Šibeniku (1932). Kao administrator radio je u Mornaričkoj komandi u Šibeniku 1934–1941. i u Zapovjedništvu Mornarice NDH kao vojni činovnik 1941–1945. Nakon oslobođenja bio je zaposlen u više ustanova a zatim u Republičkom zavodu za statistiku SRH, gdje je 1979. umirovljen kao viši ribarski statističar. — Objavio je niz stručno-znanstvenih radova, posebice iz povijesti istočnojadranskog ribarstva, (ribolova, trgovine i prerade ribe) te ekonomike i statistike morskog ribarstva Jugoslavije. Surađivao je u periodicima i zbornicima: Radovi Instituta JAZU u Zadru (1962, 1968, 1973, 1976), Problemi sjevernog Jadrana (1963), Pomorski zbornik (1965–1980), Jadranski zbornik (1966, 1969, 1972, 1975, 1978), Anali Jadranskog instituta JAZU (1968), Acta adriatica (1974), Adriatica maritima (1974, 1978, 1979), Zadarsko otočje, zbornik (1974), Otočki ljetopis (1975) i Starine JAZU (1978). Bio je glavni urednik časopisa Morsko ribarstvo (1970–1981).

DJELA: Tunolov na Jadranu. Zagreb 1962. — Trgovina i raspodjela ribe u Dalmaciji u prošlosti. Adriatica maritima, 1974, 1, str. 287–363. — Sportski ribolov na Jadranu. Zagreb 1975, 19782, 19813. — Ribarski propisi u statutima dalmatinskih gradova i komuna. Adriatica maritima, 1979, 3, str. 5–61.
 
Branko Pleše (1983)