Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BATURIĆ, Josip, geofizičar (Pučišća na Braču, 20. III 1902). Rudarstvo je studirao i diplomirao 1924. u Přibramu u Čehoslovačkoj. Doktorirao je 1938. disertacijom Izravnavajuća elipsa (objavljenom 1937. u Rudarskom zborniku u Ljubljani). Radio je u rudnicima u Bosni i Srbiji te kao docent na Univerzi u Ljubljani do 1942, kada prelazi na Tehnički fakultet u Zagrebu. Do umirovljenja 1972. radio je kao redoviti profesor na zagrebačkomu Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu vodeći nastavu s područja rudarskih mjerenja i geofizike te istraživačke projekte iz primijenjene geofizike. Prvi je u nas uspostavio moderan stručni pristup geofizičkim metodama u rudarstvu. Glavne radove iz tog područja objavljivao je u Rudarskom zborniku (1936–1938), Raspravama JAZU (1952) te zbornicima stručnih skupova.

DJELA: Rudarska mjerenja, 1 i 2. Zagreb, 1957 i 1959.
 
Darko Bidjin (1983)