Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JORGOVANIĆ, Rikard, (pravo prezime Flider), pjesnik, pripovjedač i feljtonist (Mali Tabor kraj Huma na Sutli, 11. IV. 1853 — Zagreb, 24. X. 1880). Od 1873. potpisivao se kao Jorgovanić i Flieder. U Zagrebu je polazio Plemićki konvikt 1864–66, gimnaziju te sjemenište 1872–73; 1873–74. šest mjeseci boravio u Veneciji, Firenci, Bologni i Rimu. Računski vježbenik Financijskoga ravnateljstva u Zagrebu 1873. i 1875, a 1874. i 1876–78. kućni informator djece slavonskih plemića (obitelji Mihalović i Pejačević). Od 1878. stalni suradnik zagrebačkoga Obzora, potom, do kraja života, urednik njegova podlistka. U književnosti se javio 1871. poezijom u listu Zviezda. Pjesme, novele i feljtone objavljivao je u novinama i časopisima Vienac (1873–80), Velebit (1874), Hrvatska lipa (1875), Hrvatski dom (1876, 1878), Obzor (1878–80), a neki tekstovi su mu posmrtno tiskani u Il Diritto Croato (1888–92) i Prosvjeti (1893). Na početku književnoga djelovanja, pozdravljen od uredništva Vienca kao »rođeni pjesnik«, napisao je osamdesetak pjesama, ponajviše balada i romanca s motivima rodoljublja, ljubavi, odbačenosti, osamljenosti i prolaznosti. »Izražajno i tematski proširuje granice ljubavne poezije«, a »u razvoju naše novije lirike prvi je i izrazitiji subjektivni ljubavni pjesnik« (N. Mihanović), s tek povremenim refleksivnim elementima; pjesme mu se izdvajaju melodioznošću i težnjom prema slobodnom stihu, a pojedine korespondiraju sa simbolizmom. U prvim pripovijetkama, u kojima se očituje utjecaj I. S. Turgenjeva, elemente realizma (opisi života na selu, u zagorskim i slavonskim dvorcima) spaja s romantičnima (bizarni i egzotični motivi i zapleti): Mlinarska djeca (1873), Divlja djevojka (1874), Crne niti, Ženske suze (obje 1875). U kasnijim pripovijetkama, kao što su Ljubav na odru (1876), Čovjek bez srdca, Dada (obje 1878), Stella Raïva (1880), osim tradicionalnih kompozicijskih i fabularnih postupaka, opisuje i unutarnja proživljavanja protagonista te unosi elemente fantastike rušeći logičku kauzalnost zbivanja i miješajući zbiljsko i imaginarno, čime »za stotinu godina prethodi književnoj fantastici kao konstituiranoj koncepciji moderne umjetnosti. Jedan je od prvih pisaca hrvatskih u kojega neobično i čudesno nije ni sporedna ni mjestimična dekoracija nego stilotvorna osobina doživljaja.« (D. Jelčić) Posebnu je pozornost privukao feljtonima, koje je kao stalni feljtonist objavljivao u Obzoru, obradivši u njima širok raspon tema: političkih, umjetničkih i kulturnih, uglavnom vezanih za Zagreb. Već mu je Šenoa, uz kojega je najpoznatiji hrvatski književnik 1870-ih, priznao »biljeg pravoga književnog zvanja«, glatkoću stila, zanimljivost, dubinu i oštrinu zapažanja, spontanost i duhovitost. Uvršten je u Antologiju pjesničtva hrvatskoga i srbskoga (Zagreb 1876), Antologiju novije hrvatske lirike (Zagreb 1934), Antologiju hrvatske novele (Zagreb 1997), Antologiju hrvatske kratke priče (Zagreb 2001) te prevođen na češki, talijanski i esperanto. Potpisivao se također šiframa R. F-d-r Jorg., R. Fl. Jorg., Jorg., -rg-, Žalidrug, P-p-ć, Vilinčić, X.

DJELA: Sabrane pripoviesti, 1–5. Zagreb 1889–1895. — Sabrane pjesme. Zagreb 1890. — Pripoviesti. Zagreb 1895. — Divlja djevojka. Zagreb 1903. — Pripoviesti, 1–2. Zagreb 1912. — Ženske suze. Zagreb 1933. — Ukupna djela, 1–6a. Zagreb 1943. — Izabrane pjesme. Zagreb 1961. — Izabrana djela. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 44. Zagreb 1970, 357–501. — Mlinarska djeca. Pripovijest iz šestinske okolice. Zagreb 1997. — Izbor iz djela. Vinkovci 1999. — Mlinarska djeca, Ljubav na odru, Stella Raïva. Zagreb 1999. — Izabrana djela. Stoljeća hrvatske književnosti. Zagreb 2002. — Dada. Pripovijesti. Zagreb 2003.
 
LIT.: A. Šenoa (A. Š.): Književna pisma. Vienac, 11(1879) 3, str. 40–43; 4, str. 56–59; 11, str. 169–171; 12, str. 185–187. — Isti: Rikard Jorgovanić. Ibid., 12(1880) 44, str. 723; 48, str. 787. — I. Filipović: Rikarda Jorgovanića sabrane pripoviesti. Književna smotra, 7(1889) 11, str. 83–84. — A. Harambašić: Rikard Flieder Jorgovanić (predgovor). U: Sabrane pjesme. Zagreb 1890, str. I–VIII. — M. Hirtz: O epici Rikarda Jorgovanića. Prosvjeta, 10(1902) 12, str. 376–378. — M. Nikolić: Rikard Jorgovanić. Narodne novine, 68(1902) 38, str. 1–2. — M. Hirtz: O slogu Rikarda Jorgovanića. Ibid., 69(1903) 39, str. 1–3. — Isti: O lirici Rikarda Jorgovanića. Obzor, 45(1904) 165, str. 1–3. — A. Petravić: Rikard Jorgovanić. Hrvatska revija, 12(1939) 6, str. 298–304. — S. Gašparović: Rikard Flieder Jorgovanić. Obzor, 80(1940) 109, str. 4. — J. Benešić: Tragom Jorgovanića. Spremnost, 2(1943) 96/97, str. 27. — Isti: Život i djela Rikarda Jorgovanića (pogovor). U: Ukupna djela, 1. Zagreb 1943, 213–244. — S. Gašparović: Rikard Jorgovanić. Hrvatska mladost, 27(1943–44) 3, str. 124–129. — J. Benešić: O Rikardu Jorgovaniću. Vienac, 36(1944) 2, str. 79–81. — S. Gašparović: Feljtoni Rikarda Jorgovanića. Hrvatska revija, 17(1944) 4, str. 214–219. — A. Barac: Hrvatska novela do Šenoine smrti. Rad JAZU, 1952, 290, str. 55. — M. Majetić: Zanemareni Jorgovanić. Krugovi, 7(1958) 10, str. 696–707. — N. Mihanović: Rikard Jorgovanić. Riječka revija, 10(1961) 1, str. 26–33. — A. Šoljan: Tragični pionir. Telegram, 3(1962) 111, str. 5. — N. Mihanović: Rikard Jorgovanić. Revija, 10(1970) 5, str. 50–55. — M. Šicel: Pripovijetke Rikarda Jorgovanića. Croatica, 1(1970) 1, str. 111–135. — I. Pederin: Estetski idealizam Jorgovanićeve proze i njegovi njemački uzori. Republika, 28(1972) 3/4, str. 343–359. — B. Donat: Zrcalo čudesnog. Hrvatska fantastična proza. Forum, 15(1976) 1/2, str. 279–280. — P. Pavličić: Sedam interpretacija. Rijeka 1986, 11–26. — M. Šicel: Rikard Jorgovanić. Zagreb 1990. — M. Tomasović: Pjesnici hrvatskog romantizma. Zagreb 1995, 69–72. — S. Jurić: Akcenatski (dioni) stihovi Augusta Šenoe i Rikarda Jorgovanića. Umjetnost riječi, 40(1996) 2/3, str. 101–113. — H. Peričić: Neke književnokomparatističke asocijacije nad djelom R. Jorgovanića. Dani hvarskog kazališta, 25. Split 1999, 319–336. — J. Pogačnik: Fantastična proza Rikarda Jorgovanića. Ibid., str. 337–350. — D. Jelčić: Hrvatski književni romantizam. Zagreb 2002. — M. Šicel: Rikard Jorgovanić (predgovor). U: Izabrana djela. Zagreb 2002, 9–26.
 
Ana Diklić (2005)