Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAUER, Ljudevit, književni kritičar i pisac (Sisak, 13. VIII 1941). Gimnaziju je završio u Sisku (1961), diplomirao je jugoslavenske jezike i književnosti te ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1965) te postdiplomski studirao češku i slovačku književnost u Pragu (1969–1973). Najprije je bio profesor Centra za elektrotehniku i strojarstvo (1967/1968), zatim urednik izdavačkog poduzeća »Globus« (1974–1975), profesor dopunske škole u Londonu (1976–1980), a od 1980. je tajnik Odbora za izdavačku djelatnost Republičke konferencije SSRNH. — Radove o slovačkoj i češkoj književnosti objavio je u publikacijama Kolo (1966, 1967), Umjetnost riječi (1966, 1967), Telegram (1967, 1970), Književna smotra (1970), Slovenská literatúra (Bratislava 1973), Forum (1974). Uredio je i preveo izabrane tekstove suvremene slovačke književnosti za časopis Riječi (1971, 1). Pisao je i o našoj književnosti u bratislavskim časopisima Kultúrny život (1965) i Slovenské pohlady (1966), o odjecima slovačke književnosti u hrvatskim časopisima u zborniku Literárne vztahy Slovakov a južných Slovanov (Bratislava 1968) te o Krleži u Osvitu (1982). Više novela i pripovijedaka, uglavnom za djecu, napisao je za Modru lastu (od 1966), Politiku (1974), Odjek (1980), Umjetnost i dijete (1981). Uredio je Veliku ilustriranu enciklopediju za djecu, 1–3 (Zagreb 1975). Napisao je uvod u Andersenove bajke (Sarajevo 1980) te uvodni tekst o V. V. Majakovskom za knjigu Trinaesti apostol (Zagreb 1982). Za knjigu pripovijedaka za djecu, Parnjača Colombina, dobio je Nagradu »Grigor Vitez« (1979).

DJELA: Parnjača Colombina. Zagreb 1979.
 
LIT.: Ján Jankovič: Naš host Ljudevit Bauer. Revue svetovej literatúry. Bratislava, 11(1975) 2, str. 174. — Antonija Posilović: Parnjača Colombina. Svijet, 1980, 3. X. — Zdravko Zima: Monika sanja o obećanoj zemlji. Vjesnik, 41(1980) 26. II. — Stijepo Mijović Kočan: Majstor prilazi promišljeno. Umjetnost i dijete, 13(1981) 75, str. 64. — Zdeňka Pilátová: Čestina se mi stala blízká. Jednota, 36(1981) 12. XII, str. 10.
 
Dunja Detoni-Dujmić (1983)