Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAYROS, Franjo (Franz, Wilhelm), ilustrator i slikar (Zagreb, 18. V 1866 — Beč, 3. IV 1924). Otac markiz Otto, podrijetlom iz španjolske plemićke obitelji koja je za Karla V došla u Austriju, bio je činovnik Južnih željeznica u Zagrebu, Bosni i Beču; majka, rođ. Rengelrod, imala je u obitelji i hrvatskih predaka. Gimnaziju i studij slikarstva polazio je u Beču, započevši studirati 1882. na Akademie der bildenden Künste (Ch. Griepenkerl). Nakon očeve smrti 1888. zaposlio se u atelijeru Gottfrieda Seelosa i s njim je obišao dalmatinsku obalu. God. 1897. odlazi u München i pohađa glasovitu slikarsku školu Knirr. Bavio se ilustracijom knjiga sve do procesa koji je 1907. poveden zbog njegovih ilustracija Semmerausove knjige Erzählungen vom Toilettentisch, kad je napustio München i nastanio se u Beču. God. 1923. pokušao se vratiti u München, ali je zbog privredne krize nastavio živjeti u Beču. — U Münchenu se bavio crtanjem vinjeta i ilustriranjem knjiga. Crno-bijele ilustracije erotskog sadržaja rađene su u maniri rokokoa Jugendstila. Njegov je crtež najviše odgovarao galantnim romanima (H. Murger, H. R. Bartsch i dr.). Poslije I svjetskog rata ilustrirao je Priče iz 1001 noći, Aretinove pjesme, Casanovine Memoare, Prévostovu Manon Lescaut, Aristofanovu Lizistratu i dr. Osim toga, radio je mape (10 akvarela Aus meinen Schlössern i dr.), mnogobrojne ex librise (najviše s mondenim ljepoticama) te ilustracije knjiga za Almathea-Verlag. God. 1921. načinio je oko 2000 manje uspjelih ilustracija za Danteovu Božanstvenu komediju. Kao slikar bavio se najviše ženskim portretom. Prvi je put samostalno izlagao 1904. u Münchenu, zatim 1912. u Berlinu i 1913. u Budimpešti. God. 1913. sudjelovao je sa stotinu radova (ex librisa i ilustracija knjiga) na izložbi Hrvatskog društva umjetnosti u Zagrebu. Potpuni popis njegovih ilustracija knjiga, mapa i ex librisa objavio je R. Weigel (Leipzig 1926).

LIT.: Slikar marquis Bayros. Obzor, 37(1896) 7, str. 3. — Vladimir Lunaček: Izložba Hrvatskog društva umjetnosti. Savremenik, 8(1913) 7, str. 428, 489, 495. — Kosta Strajnić (K. S.): Ilustracije. Ibid., 8, str. 507–508. — Bayros-Mappe. Wien 1920. — Franz von Bayros. 21 Exlibris. Berlin, Leipzig 1921. — Franz von Bayros. Leipzig 1926. — Hans Vollmer: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts. Leipzig 1953. — R. Gosta: Prezreni majstor erotičkog rokokoa. Start, 1974, 152, str. 34–37.
 
Božena Šurina (1983)