Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BEARA, Ljubomir, stručnjak za zavarivanje (Zelovo kod Splita, 12. X 1925). Osnovnu i srednju tehničku školu završio je u Splitu, ispit zrelosti položio je 1946. — Od rujna 1946. do rujna 1951. radio je u vojnomu konstrukcijskom birou. U veljači 1958. diplomirao je na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu, a u listopadu 1970. obranio na Fakultetu strojarstva i brodogradnje magistarsku radnju o otpornosti zavarenih spojeva CO2 postupkom. Od 1959. je asistent na Visokoj tehničkoj školi u Zagrebu (za predmete zavarivanje i ispitivanje materijala), od srpnja 1967. predavač, a od travnja 1971. docent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje za predmet zavarivanje. Od 1971. do 1975. bio je predsjednik Društva za tehniku zavarivanja Hrvatske, 1977–1979. glavni i odgovorni urednik časopisa Zavarivanje. Član je predsjedništva i plenuma Društva tehničara zavarivača Jugoslavije. Kao član Zavoda za zavarivanje pri fakultetu sudjelovao je kao savjetnik, projektant i istraživač u mnogim radovima namijenjenim privredi. U obuci zavarivačkih kadrova izradio je program izobrazbe inženjerâ zavarivanja za čitavu zemlju i organizirao prve seminare za obuku. Sudjelovao je referatima, samostalno ili kao koautor, na savjetovanjima u zemlji (Jugoslavensko jubilarno savjetovanje u Zagrebu 1976; Međunarodno savjetovanje u Beogradu 1977; Savjetovanje u Haludovu 1978; Međunarodno savjetovanje u Zagrebu 1979. i 1980) i u inozemstvu (na kongresima Međunarodnog instituta za zavarivanje u Budimpešti 1974; Københavnu 1974; Dublinu 1978; Düsseldorfu 1979). Održao je javna predavanja u Sofiji (1973), Bukureštu (1974) i Budimpešti (1975). Radove objavljuje u časopisima Strojarstvo (1976), Zavarivač (1977), Zavarivanje (1978). Koautor je priručnika Elektrolučno zavarivanje (Narodna tehnika Hrvatske i Društvo za tehniku zavarivanja Hrvatske, Zagreb 1977).

 
Niko Malešević (1983)