Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BEGIN, Anica, rođ. Kalafatović, kazivačica narodne poezije (Luka Šipanjska, 16. XI 1816 — Dubrovnik, 26. VIII 1900). Kći Ante, glasovitog pjevača i guslara. Bila je kućanica, težakinja, čobanica, a najviše se bavila ribarenjem. Iako nepismena, znala je mnogo narodnih pjesama i pripovijedaka. Oko 170, ponajviše epskih pjesama, kazivala je župniku Baldu Melkovu Glaviću, koji je jedan dio objelodanio u zbirkama Narodne pjesme iz usta i rukopisa… (Dubrovnik 1889, 18952, I; 1897, II). Dio pjesama je objavljen u zbirci Hrvatske narodne pjesme (Zagreb 1896, I; 1897, II; 1909, V; 1914, VI; 1929, VII). Najviše je epskih pjesama čula od svog oca i drugih guslara. Glavić je od nje zapisao i 13 »satira«, tj. dužih šaljivih i satiričnih pjesama, koje je čula pretežno od muških kazivača, zatim 50 lirskih i lirsko-epskih, koje je čula od kazivačica.

LIT.: Nikola Andrić: Sabirači »Matičinih« hrvatskih narodnih pjesama. Glas Matice Hrvatske, 3(1908) 19, str. 156–159; 20, str. 164, 167. — Matija Murko: Tragom srpsko-hrvatske narodne epike, 1. Zagreb 1951, 199. — Maja Bošković-Stulli: Narodne pjesme u rukopisnom zborniku Balda Glavića. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena, 1962, 40, str. 53–69. — Petar Bakotić: Banović Strahinja dubrovačkog područja. Mogućnosti, 13(1966) 11, str. 1228–1250; 14(1967) 3, str. 243–274. — Olinko Delorko: Umjetnička doživljajna snaga našeg puka mjerena poezijom koju je on stvorio, pamtio i prenosio (u: Zanemareno blago). Zagreb 1979, 275–294. — Isti: Radosav Medenica, Banović Strahinja u krugu varijanata i tema o nevjeri žene u narodnoj epici. Ibid., 295–307.
 
Josip Kekez (1983)