Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BELAMARIĆ, Igor, inženjer brodogradnje (Šibenik, 12. IV 1927). Završivši studij brodogradnje, zaposlio se u brodogradilištu »Split«. Obavljao je više odgovornih stručnih funkcija (projektant i voditelj Odjela za brodsku strukturu, glavni projektant broda i dr.). Aktivno sudjeluje na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu (International Marine and Shipping Conference, London, 1969; Second Lips Propeller Symposium, Drunen 1973; International Conference – Ships in the Mid 1980’s, London 1974; IMCO Conference on Pollution Prevention by Ships, London 1979). Bavi se određivanjem glavnih izmjera i drugih karakteristika tankera, izborom radne točke propelera te stručnom terminologijom. Objavio je pedesetak znanstvenih i stručnih radova, uglavnom u časopisima Brodogradnja (1961–1975), Naše more (1961–1975), Pomorstvo (1961–1975), Shipping World (London 1962), Shipping World and Shipbuilder (London 1969), Motor Ship (London 1972). Kao predavač na srednjoj i visokoj pomorskoj školi pripremio je i izdao skripta iz područja znanosti o čvrstoći, o elementima broda te o osnivanju broda. Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem.

 
Darko Bidjin (1983)