Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BENEŠA, Matija (Beaešić, Matej, Matthaeus Benesa), latinski pjesnik (Dubrovnik, 1530 — Dubrovnik, 1599). Najmlađi sin humanista i pjesnika Damjana Paskvalova. Bio je dobar poznavalac starije i suvremene filozofije te je, kako tvrdi talijanski dominikanac Serafino Razzi (1531–1611), s grčkoga originala preveo na latinski Aristotelov traktat De anima, poprativši ga bogatim komentarima. S. Razzi mu je posvetio i svoju Povijest dubrovačkih nadbiskupa (čuva se u rukopisu u Italiji). Nikola Gučetić u svom djelu Dello stato delle republiche (Venecija 1591, str. 396) visoko hvali njegove latinske pjesme, koje, međutim, do danas nisu poznate. Suvremenik Sabo Bobaljević Mišetić posvećuje mu dva soneta pod naslovom Al Benessa (u zbirci pjesama Rime amorose e pastorali e satire, Venecija 1589).

LIT.: Sebastijan Slade-Dolci: Fasti litterario-ragusini. Venecija 1767, 43. — Đuro Körbler: Iz mladih dana triju humanista Dubrovčana 15. vijeka. Rad JAZU, 1915, 206, str. 240.
 
Redakcija (1983)