Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BENOŠIĆ, Valentin, pjesnik (Stružani kod Slavonskog Broda, 9. II 1941 — Zagreb, 29. V 1968). Već u djetinjstvu boluje od tuberkuloze. Od 1947. polazi osnovnu školu u Bickom Selu, a povremeno je na liječenju u Zagrebu (1949) te Slavonskom Brodu (1956). Tamo je završio učiteljsku školu i upisao Pedagošku akademiju. Početkom 1968. ponovno je u bolnici u Slavonskom Brodu, zatim u Zagrebu, gdje je uskoro i umro. Bio je odbornik Skupštine općine Slavonski Brod, tajnik Matice Hrvatske, član Društva književnika Hrvatske. — Prvu pjesmu bez naslova objavio je u Telegramu (1962, 105). Pjesme, prikaze i publicističke članke objavio je u Reviji (1962–1964, 1966, 1967), Telegramu (1962, 1963), Godišnjaku MH (Vinkovci 1963, 1970), Književnim novinama (1963, 1965), Brodskom listu (1966–1969), Rukovetima (1967, 1968), Slavonskom narodnom kalendaru (1967, 1968), Glasu Slavonije (1968, 1969), Posavskim tokovima (1968), Republici (1968), Susretima (1970) i Novostima (1972). Pjesme su mu objavljene i u antologijama Mi, ovdje (Slavonski Brod 1966), Zaljubljenici Cibalae (Vinkovci 1976), Slava Panonije (Vinkovci 1980). — Bio je darovit pjesnik, a njegova je lirika puna sugestivno izražene patnje i spoznaje nestajanja (V. Rem).

DJELA: Sanatorij. Vinkovci 1964. — Ponoćne ruže. Slavonski brod 1966. — Odavde do smrti. Slavonski Brod 1967. — U okovima. Slavonski Brod 1969.
 
LIT.: Stjepan Godić: Krik jave. Bjelovarski list, 20(1966) 30, str. 4. — Martin Kaminski (K.): V. Benošić, Ponoćne ruže (predgovor). Slavonski Brod 1966, 5–7. — Vladimir Rem: Treptaji i posrtaji. Revija, 6(1966) 6, str. 129–131. — Isti: Zanimljivo lirsko svjedočanstvo. Brodski list, 19(1966) 32, str. 7. — Slavko Mirković: Nokturno između bola i besmisla. Ibid., 20(1967) 38, str. 7. — Vladimir Rem: Raspjevana Slavonija. Glas Slavonije, 24(1967) 6917, str. 6. — Aleksandar Ristović: Odavde do smrti. Književne novine, 19(1967) 301, str. 4. — Slavko Mirković: Valentin Benošić. Posavski tokovi, 1(1968) 4/5, str. 25. — (p. b.): Valentin Benošić. Glas Slavonije, 25(1968) 7110, str. 2. — Stanislav-Geza Milošić: Otkrivanja Valentina Benošića. Brodski list, 22(1969) 28, str. 7. — Slavko Mirković: Valentin Benošić, U okovima (pogovor). Slavonski Brod 1969, 71. — Ivo Balentović: Pisac i zavičaj. Susreti (Umag), 6(1976) 20, str. 25. — Vladimir Rem: Valentin Benošić, Slava Panonije (predgovor). Vinkovci 1980, 34.
 
Martin Kaminski (1983)