Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BENZON, Stjepan, pjesnik (Vranjic kod Splita, 3. XI 1921). Pet razreda osnovne škole završio je u Vranjicu, klasičnu gimnaziju u Splitu, a dvogodišnju Željezničko-prometnu školu u Beogradu. Na Višoj pedagoškoj školi u Splitu diplomirao je 1947. ruski, hrvatski i talijanski jezik, a 1970. na Filozofskom fakultetu u Zadru hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti. Od rujna 1943. do konca rata 1945. sudjelovao je u NOB-u. Poslije rata službovao je u raznim mjestima: kao telegrafist i otpravnik vlakova u Perkoviću i Splitu, a kao odgojitelj i nastavnik u Beogradu, Puli, Ninu, Vrbovi i Preku na Ugljanu. Umirovljen je 1964, a od 1966. stalno živi u Splitu. Član je Društva književnika Hrvatske. — Od rujna 1936. do kraja 1940. objavio je u časopisu za djecu Anđeo čuvar velik broj pjesmica, pod pravim imenom i pod pseudonimom Cerov. Kao gimnazijalac (1939/1940) objavio je po nekoliko pjesama u đačkim časopisima Pregnuća (Split) i Matoš (Šibenik) te u splitskom ilustriranom tjedniku Dom i svijet. Nakon rata objavio je pjesme u periodicima: Narodni list (Zadar 1964), Mogućnosti (1967, 1968, 1971, 1973, 1974, 1977), Telegram (1968), Zadarska revija (1970, 1973, 1977), Čakavska rič (1971), Nedjeljna Dalmacija (1971, 1972), Forum (1975, 1978), Riječi (1975, 1976), Slobodna Dalmacija (1977, 1978). Od 1956. do 1973. pod pseudonimima Ben, ben, sb, bz, objavio je više humorističkih priloga u Pometu. Od 1962. do 1977. izdao je 8 zbirki lirike, a 21. XII 1978. prema njegovu libretu izvedena je u splitskomu Hrvatskom narodnom kazalištu premijera musicala Maro, Marice (autor glazbe Ivica Bašić).

DJELA: Srce i sjenica. Split 1962. — Osunčane livade. Split 1966. — Nepoznati znanac. Split 1967. — Lirika. Split 1969. — Čakavske elegije. Split 1971. — Na veseloj gori. Split 1971. — Svibanj (ili: Koliba ljubavi). Split 1971. — Kako san voli tebe i grad. Split 1977.
 
LIT.: Roko Dobra: Pjesnik sjete. Narodni list, 14(1963) 12, I. — Toma Podrug (T. P.): Stjepan Benzon, Nepoznati znanac. Slobodna Dalmacija, 25(1967) 24. VIII. — Tomislav Lalin: Svakodnevnica trajanja. Ibid., 28(1970) 2. IV. — Veseljko Vidović: Duhovna moć poezije. Zadarska revija, 20(1971) br. 6. — Isti: Poezija istine. Slobodna Dalmacija, 29(1971) 30. IX. — Radovan Vidović: Čakavska sordina Stjepana Benzona. Ibid., 36(1978) 4. IV.
 
Radovan Vidović (1983)