Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BENJA, Juraj (Georgius Begna), humanist (Zadar, ? — ?, oko 1437). O njegovu životu malo se zna. Prema arhivskoj građi (Historijski arhiv Zadar, spisi notara Prandina 1435–1437), imao je sina Egidija. Kako je 1437. u Zadru vladala kuga, B. je 19. kolovoza sastavio oporuku. Vjerojatno je umro iste godine. B. je ispisivao stare natpise i popisivao spomenike duž naše obale. Proučavao je i prepisivao djela antičkih pisaca. Dopisivao se s uglednim suvremenicima (Ciriaco Pizzicoli, Niccolò Zancani i Lorenzo Giustinian). Svom prijatelju Trogiraninu Petru Cipiku posvetio je 1435. rukopis De viris illustribus, koji se kao dio većeg rukopisa čuva u Nacionalnoj biblioteci u Veneciji (Marciana). Benjin tekst, pisan humanistikom, nalazi se na prvih 37 listova. U njegovu drugom rukopisu, što se čuva u Vatikanskoj knjižnici, među mnogim natpisima nahodi se i 60-ak iz prethodnog rukopisa. U oxfordskoj knjižnici Bodleiani postoji još jedan Benjin rukopis, naveden u Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae pars tertia codices graecos et latinos Cananicianos complectens (Oxonii 1854, str. 426) pod imenom Coxa, a u Parizu u Nacionalnoj biblioteci, nalazi se njegov prijepis Cezarova Galskog rata (Codex 6006) s oznakom Georgius Begna exscripsit Iadre non. sept. 1437.

LIT.: Theodor Mommsen: Corpus inscriptionum latinarum, III/1. Berlin 1873, 271–272. — Šime Ljubić: O napredku arheologičke znanosti u našoj hrvatskoj zemlji. Rad JAZU, 1886, knj. 80. — Attilio Tamaro: La Vénétie Julienne et la Dalmatie, 3. Rim 1919, 23. — Giuseppe Praga: Indagini e studi sull’umanesimo in Dalmazia. Il codice marciano di Giorgio Begna e Pietro Cippico. Archivio storico per la Dalmazia (Rim), 7(1932) XIII/77, str. 210–218.
 
Jelena Kolumbić (1983)