Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BERETIN, Mate, prozni i dramski pisac (Kaštel-Novi, 14. XII 1907). Osnovnu je školu polazio u Kaštel-Novom (1914–1918). Najprije se bavio poljodjelstvom, a zatim bio radnik u Sisku (od 1930). Rano se povezao s naprednim radničkim pokretom, bio je aktivan i kao potpredsjednik Kulturno-prosvjetnog društva »Rad« (1939–1941). Zbog suradnje s NOP-om interniran je u talijanske koncentracione logore (1942/1943). Od sredine 1944. djeluje kao kulturno-prosvjetni radnik u radnom bataljonu komande Visa. God. 1946. je u Zagrebu novinar Omladinskog borca, pa reporter Radio-Zagreba (1947–1951), zatim profesionalni književnik i prosvjetni instruktor u upravi Seljačke sloge (1952–1957). Penzioniran je 1957. Član je Društva književnika Hrvatske od 1946. — Prvi tekst, Trebalo je raskopati tračnice (odlomak iz neobjavljenog romana Grbavac majke božje), objavio je u Slobodnoj Dalmaciji (1945, 187). B. je pisao novele i pripovijetke sa socijalnom i revolucionarnom tematikom, zapise iz NOB-a te reportaže za publikacije: Izvor (1945), Slobodna Dalmacija (1945, 1955; 1956), Republika (1946–1948, 1951, 1955, 1961, 1963, 1980), Na pruzi (1947), Književne novine (1951), Seljačka sloga (1951), Hrvatsko kolo (1952, 1955), Kulturni radnik (1952, 1955, 1957, 1961), Novela (1952), Letopis Matice srpske (1953), Riječka revija (1953), Mogućnosti (1955–1957, 1961–1963), Šibenska revija (1955), Književnik (1961), Prosvjeta (1962). Na Radio-Zagrebu su mu izvedene drame: On će doći (1964), Ni šala ni zbilja (1968, 1970) i Quo vadis (1972). Uredio je zbornik seljaka pisaca i slikara Zapisi s njiva (1952). Novelama je uvršten u zbirke: Suvremena jugoslavenska novela (1957), Hod svjetlosti (1961) i Suvremeni hrvatski pripovjedači (1974). Autor je više romana sa socijalnom tematikom.

DJELA: Djetinjstvo seoskog proletera i druge novele. Zagreb 1948. — Sirena zove (suautor Vuk Kovačević). Zagreb 1949. — Tri novele. Zagreb 1949. — Pralja Pavlova. Zagreb 1951. — Nezapaženi. Zagreb 1953. — Posljednji marš. Zagreb 1957. — Listopad. Zagreb 1958. — Kuća na uglu. Zagreb 1960. — Neznanci. Zagreb 1966. — Piramida i Mefistofeles. Zagreb 1978.
 
LIT.: Slavko Kolar (SK): Mate Beretin, Djetinjstvo seoskog proletera i druge novele. Hrvatsko kolo, 1(1948) 2, str. 373–375. — Petar Šegedin: Mate Beretin, Djetinjstvo seoskog proletera i druge novele. Republika, 4(1948) 9, str. 789–799. — Đuro Šnajder: Mate Beretin, Djetinjstvo seoskog proletera i druge novele. Izvor, 1(1948) 6, str. 365–368. — Isti: Pralja Pavlova. Naprijed, 8(1951) 50, str. 5. — Živko Jeličić: Proza Mate Beretina. Republika, 8(1952) 4, str. 261–267. — Milan Selaković: Mate Beretin, Posljednji marš (pogovor). Zagreb 1957, 215–217. — Dane Šijan: Epitaf jednoj kraljevini. Republika, 14(1958) 1, str. 30. — Milivoje Marković: Satirični epilog. Mogućnosti, 6(1959) 2, str. 174–179. — Saša Vereš: Neutralac. Vjesnik, 21(1960) 4888, str. 8. — Ivan Šop: Grad i ljudi u njemu. Književne novine, 18(1966) 262, str. 3. — Branimir Donat: Romaneskno i povijesno u romanima Mate Beretina. Zadarska revija, 23(1974) 1/2, str. 129–131. — Isti: Mate Beretin. Piramida i Mefistofeles (pogovor). Zagreb 1978, 127–138. — Potpuniju lit. vidi u: Leksikon pisaca Jugoslavije, 1. Novi Sad 1972, 216–217.
 
Dunja Detoni-Dujmić (1983)