Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BERKE, Petar, pisac (Globoko kod Štrigove, prije 11. V 1733 — Legrad, 23. V1I 1798). Potječe iz obitelji Ivana i Judite, rođ. Szolcsani; datum njegova rođenja nije utvrđen, a približno se navodi prema datumu krštenja (11. V). Pretpostavlja se da je osnovnu školu pohađao u Štrigovi. Nije sigurno je li humaniora učio u Zagrebu, Varaždinu ili u Grazu. Možda je teologiju započeo studirati u Zagrebu jer je tu primio prvu tonzuru (22. XII 1753). Filozofiju i teologiju završio je u Beču; za svećenika je zaređen potkraj 1753. i sredinom 1759. imenovan za kapelana u Mariji Bistrici. Više nauke nastavio je u Bologni; 1767. postao je župnik u Svetom Martinu na Muri, odakle je 1769. premješten za župnika u Legrad; ondje je sahranjen u baroknoj župnoj crkvi koja je sagrađena za njegova župnikovanja. — Kao kapelan u Mariji Bistrici B. je napisao djelo Kinč osebujni slavnoga Orsaga horvatckoga u kojem govori o povijesti kipa Marije Bistričke i o čudesima koja »pri čudnovitom kipu Marije Bistričke više vre let se skazuju« (1684–1763), dodavši tome razne molitve i marijanske pjesme. Djelo je bilo vrlo popularno i za Berkeova života doživjelo je dva izdanja, a ulomke iz tog djela objavili su Dragutin Boranić (Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, 1912), Svetozar Ritig (Jubilejska kruna Majke Božje Bistričke, Zagreb 1935), Vladoje Dukat (Sladki naš kaj, Zagreb 1944) i Olga Šojat (Kaj, 1973).

DJELA: Kinch oszebuini szlavnog Orszaga horvatczkoga. To jeszt chudnovita pripechenya, y oszebuine milosche, kotere pri chudnovitom kipu Marie Bisztrichke visse vre let sze szkasuju, z kratkum od kipa ovoga historium, y hasznovitem navukom, pobosnem putnikom marianszkem na veksse nyihovo razveszelenye, po nevrednom negda meszta ovoga kapellanu Petru Berke na pervo posztavlene. (V Zagrebu, pri Fer. Xav. Czerauscheg, 1765); Graecii, typis Haeredum Widmanstadii 1775.
 
LIT.: Alexius Horányi: Nova memoria hungarorum et provincialium, 1. Pestini 1792, 768. — Pavel Josef Šafařík: Geschichte der illirischen und kroatischen Literatur, 2. Prag 1865, 286, 370. — Šime Ljubić: Ogledalo književne povijesti jugoslavjanske, 2. Rijeka 1869, 525. — Rudolf Brajčić: Marija među Hrvatima. Croatia sacra, 11/12(1943) 20/21, str. 351–355. — Olga Šojat: Petar Berke, Kinč osebujni slavnoga Orsaga horvatckoga (s izborom tekstova). Kaj, 6(1973) 7, str. 22–34.
 
Olga Šojat (1983)