Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BERTOK, Mario, međunarodni šahovski majstor i novinar (Zagreb, 2. IX 1929). Srednju tehničku školu završio je 1948, a 1957–1960. studirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1960. novinar je u Vjesniku. Naslov šahovskog majstora postigao je na polufinalu VI prvenstva Jugoslavije u Mariboru 1950, a međunarodnog majstora na međunarodnom turniru u Bratislavi 1957. Bio je prvak Vojvodine 1949. te Hrvatske 1956. i 1964. Kao višegodišnji član reprezentacije Jugoslavije nastupio je na I momčadskom prvenstvu Evrope u Badenu 1957, na XIV šahovskoj olimpijadi u Leipzigu 1960. i na II prvenstvu Evrope u Oberhausenu 1961. Nastupio je 17 puta u finalu prvenstva Jugoslavije (1960. je drugi). Sudjelovao je na zonskom turniru u Budimpešti 1960 (2–5) i međuzonskom turniru u Stockholmu 1962. Znatniji su mu rezultati na međunarodnim turnirima: Bratislava 1957 (2–3), Portorož 1958 (1–2), Krakov 1959 (2), Amsterdam 1963 (2–4), Zagreb 1964 (4), Reggio Emilia 1965 (1–4), 1970 (2–4). Objavljivao je stručne članke o šahu u Vjesniku (1958), Narodnom listu (1958) i Sportskim novostima (od 1959). Suradnik je Šahovskog glasnika (od 1949), recenzent i pisac dodatka edicije Svijet šaha (prevedene s engleskog, Zagreb 1980). Oženjen je dramskom glumicom i šahistkinjom Semkom Sokolović.

 
Ivan Zorec (1983)