Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BERTOLD VI, istarski markgrof i hrvatsko-dalmatinski vojvoda (prva pol. XII st. — 12. VIII 1204). Sin je Bertolda V Andechs-Meranskoga (umro 1188) čiji je otac, Bertold IV (umro 1151), preko supruge Sofije, istarske markgrofice iz roda Weimar-Orlamünde, baštinio naslov istarskog markgrofa. B. se kao vojvoda Hrvatske i Dalmacije (dux Dalmatiae, Dalmatiae Croatiaegue dux) spominje 1180–1182 (prema F. Šišiću, do 1195). Nije utvrđeno da li je taj naslov dobio od kralja Bele III ili od cara Fridrika I Barbarosse nakon smrti cara Manojla (Emanuela) Komnena 1180. God. 1183–1185. nosi naslov hercega Meranije. Od tada se Andechsi nazivaju i Meranski. Svi ti naslovi bili su samo znak pretenzija na vladanje u tim krajevima, ali stvarnu vlast nije nikada imao, iako je u njima ratovao i stjecao posjede (Mehovo). Od 1188. je istarski markgrof (prema Šišiću od 1180).

LIT.: Edmund Oefele: Geschichte der Grafen von Andechs. Innsbruck 1877. — Franz Schumi: Urkunden- und Regestenbuch des Herzogtums Krain, 1. Ljubljana 1882/3; 2, 1884 i 1887. — Bernardo Benussi: Nel medio evo. Pagine di storia Istriana. Poreč 1897. — Dane Gruber: Bertold Meranski ban hrvatski i nadbiskup kaločki. Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, 5(1903) str. 18–19. — Ferdo Šišić: Pregled povijesti hrvatskoga naroda. Zagreb 1962. — Franz Tyroller: Andechs. Neue Deutsche Biographie. Berlin 19712, 226.
 
Mladen Švab (1983)