Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BERTOLD VII, hrvatski ban i istarski markgrof (?, oko 1182 — Akvileja, 23. V 1251). Sin je Bertolda VI. Zaredivši se za svećenika, uskoro je postao bamberški prepošt. God. 1206. uz potporu sestre Gertrude, žene kralja Andrije II, izabran je na upražnjeno nadbiskupsko mjesto u Kalocsi. Papa Honorije III nije ga odmah potvrdio zbog nedostatne crkvene izobrazbe i mladosti. Između 1207. i 1209. B. odlazi na dodatnu izobrazbu u Vicenzu, ali se ubrzo vraća u Ugarsku te 1209. postaje hrvatski ban. U Hrvatskoj nije nikada boravio već je samo uživao banske prihode. Kao ban spominje se u ispravama sve do kraja 1211. Od 1212. papa mu se ne obraća kao izabranom već kao punopravnom nadbiskupu. Iste godine bio je i erdeljski vojvoda, a 1213. i bačko-bodroški župan. Za Andrijina pohoda u Galiciju bio je zajedno s Gertrudom imenovan upraviteljem Kraljevstva. Kad je u pobuni protiv prevlasti Nijemaca Gertruda 1213, ubijena, jedva se spasio. God 1214. odlazi u Svetu zemlju s blagom pokojne sestre zbog čega se privremeno sukobio s kraljem i na čiji je zahtjev blago poslije vratio. Akvilejskim patrijarhom imenovan je 27. III 1218. God. 1228/1229. boravio je u Istri. U sukobu pape Grgura IX s carem Fridrikom II pristao je uz cara, ali se 1234. priklonio papi. God. 1230. postao je istarski markgrof naslijedivši na toj dužnosti stariju braću Ota i Henrika. — Iz vremena njegova banovanja sačuvana je serija srebrnih poludinara i dinara finoće 0,750 – slavonski banovci – koji se drže jednima od prvih hrvatskih novaca iz slavonske kovnice.

LIT.: Edmund Oefele: Geschichte der Grafen von Andechs. Innsbruck 1877. — Franz Schumi: Urkunden- und Regestenbuch des Herzogtums Krain. Ljubljana 1882, 1. 1884. i 1887, 2. — Bernardo Benussi: Nel medio evo. Pagine di storia Istriana. Poreč 1897. — Moritz Wertner: Prinosi k poznavanju hrvatskih banova od godine 1105 do 1125 (1225!). Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, 3(1901) str. 27–28. — Dane Gruber: Bertold Meranski, ban hrvatski i nadbiskup kaločki. Ibid., 5(1903) str. 18–41. — Tadija Smičiklas: Diplomatički zbornik, 3. Zagreb 1905. — Milko Kos: Oglejski patriarhi in slovenske pokrajine do sredine 13. stoletja s posebnim ozirom na vlado patriarha Bertolda iz rodovine Andechs. Časopis za zgodovino in narodopisje, 13(1917) str. 5–44. — Ivan Rengjeo: Prvi hrvatski novci. Sarajevo 1936, 14, 19–20. — Heinrich Schmidinger: Patriarch und Landesherr. Graz—Köln 1954. — Ivan Rengjeo: Corpus der mittelalterlichen Münzen von Kroatien, Slavonien, Dalmatien und Bosnien. Graz 1959, 13–14 (T. I i II, br. 23–31). — Ferdo Šišić: Pregled povijesti hrvatskog naroda. Zagreb 1962. — Franz Tyroller: Andechs. Neue Deutsche Biographie. Berlin 19712, 226. — Vjekoslav Klaić: Povijest Hrvata, 1. Zagreb 19722, 222–224.
 
Mladen Švab (1983)