Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BEVANDIĆ, Milan, veterinar anatom (Gospić, 21. VI 1911). Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Bjelovaru 1930, a studij na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1936, gdje je i doktorirao 1943. God. 1938–1950, bio je asistent Zavoda za anatomiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Od 1950. je izvanredni, a od 1960. redoviti profesor anatomije Veterinarskog fakulteta na sarajevskom Univerzitetu. Zaslužan je za organizaciju anatomskog zavoda i nastave na novoosnovanom fakultetu u Sarajevu. Bio je dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i prorektor Univerziteta. Generalni je sekretar Udruženja anatoma Jugoslavije. Istraživao je anatomiju domaćih životinja. Istakao se u edukaciji novih stručnjaka. Aktivno je sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Objavio je više znanstvenih rasprava iz područja anatomije domaćih životinja: Veterinar (1940, 1941), Veterinarski arhiv (1943), Veterinaria (1956, 1960, 1964, 1966, 1967), Acta anatomica (1960, 1968), Wiener Tierärztliche Monatsschrift (1960, 1962), Radovi XXVIII, Odeljenje privredno-tehničkih nauka (1965, 8), Zbornik biotehniške fakultete, Ljubljana 1973. Dobio je nekoliko odlikovanja i priznanja.

LIT.: Hajrudin Hadžiselimović: Povodom 60-godišnjice dra Milana Bevandića. Folia anatomica, 1972, I/1–2, str. 11–15.
 
Josip Badovinac (1983)