Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BIĆANIĆ, Sonia Hollingworth, rođ. Wild, anglist (Kenley, Surrey, Velika Britanija, 3. I 1920). Kći je Joba i Hilde, rođ. Edwards. Osnovnu i srednju školu završila je u Engleskoj (Roedean School, Brighton). Poslije udaje za Rudolfa Bićanića, ekonomista, dolazi u Zagreb (1946). Anglistiku i jugoslavensku književnost diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1952). Doktorirala je na Sveučilištu u Oxfordu temom The Effect of Magazine Serialization on the Novels and Novelists of the Cornhill Magazine 1850–1880 (1959). Od 1953. je lektor, od 1967. docent, a od 1974. izvanredni profesor engleske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Član je Društva za primijenjenu lingvistiku Hrvatskoga filološkog društva. — Pisala je o engleskoj i američkoj književnosti, stilistici i teoriji diskursa: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1958–1960, 1962, 1970–1974, 1976), Umjetnost riječi (1958, 1962, 1963, 1965, 1976, 1977), Forum (1963, 1964, 1966), Književna smotra (1970), Naše teme (1979). Autor je više poglavlja o engleskoj i američkoj književnosti (Povijest svjetske književnosti, 6. Zagreb 1976). Suautor je (s M. Bekerom) skripata English Twentieth Century Poetry (1963) i Uvoda u studij engleske književnosti (1963). S više autora napisala je udžbenike English for Children (Zagreb 1964. i ponovljena izd.) te Come and Conquer (Zagreb 1970. i ponovljena izd.). Autor je više emisija iz jezika i književnosti za školski radio u Zagrebu i za BBC. Prevela je na engleski tekstove za knjigu A Collection of Modern Croatian Verse (Zagreb 1965). Na engleski je prevela za Dubrovačke ljetne igre Dunda Maroja (tiskano u Zagrebu 1967) i Skup M. Držića.

 
Damir Kalogjera (1983)