Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BIJELIĆ, Srećko, društveno-politički radnik (Bribir kraj Šibenika, 18. XII 1930). Sudjelovao je u NOP-u od 1943. Član SKOJ-a postao je 1945, član KPJ 1948. Nakon oslobođenja obavljao je različne dužnosti u organizacijama Narodne omladine Hrvatske i SKH u Šibeniku te od 1956. u Zagrebu, gdje je 1962. završio studij na Pravnom fakultetu. Bio je član CK SKH, član IO GO SSRNH (1956–1962), direktor Tvornice željeznih vozila »Janko Gredelj« (1966–1969), član IK CK SKJ (1966–1969), potom član Predsjedništva CK SKJ i predsjednik Gradske konferencije SKH Zagreb. Objavio je više članaka i priloga o političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima u periodicima Naše teme (1958, 1961, 1965, 1967, 1968, 1970), Vjesnik (1965, 1968–1970), Kulturni radnik (1967, 1969), Vjesnik u srijedu (1967–1969, 1971) i dr. te u knjigama Naš put. Pola veka revolucionarne borbe SKJ (Beograd 1969), Deseta sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske (Zagreb 1970) i dr. Dobitnik je više odlikovanja i priznanja. Nakon 21. sjednice Predsjedništva SKJ 1971. razriješen je svih dužnosti zbog frakcionaštva i nacionalizma.

DJELA: Samoupravljačka pozicija. Zagreb 1971.
 
Josipa Paver (1983)