Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BILINIĆ, Harold, arhitekt (Split, 7. VIII 1894). Sin klesara Pavla i Regine, rođ. Vecchietti. Osnovnu školu i četiri razreda realke B. je završio u Splitu, arhitektonski odsjek Više obrtne škole u Trstu, a studij arhitekture u Firenci na Accademia di Belle Arti (1922). Nakon studija radio je u Gradskomu građevnom odjelu u Zagrebu, a 1926–1932. živio je i radio u Buenos Airesu. Nakon povratka iz Argentine, ponovno je radio u Gradskomu građevnom odjelu u Zagrebu, gdje je neko vrijeme imao vlastiti atelijer. Za II svjetskog rata radio je u ZAVNOH-u u Splitu, a poslije rata zaposlio se u Arhitektonskomu projektnom zavodu u Zagrebu. Od 1952. do umirovljenja 1963. radio je u Crnoj Gori sudjelujući u izvedbi Meštrovićeva Njegoševa mauzoleja na Lovćenu. Njegov rad na Mauzoleju trajao je do otvorenja objekta 28. VII 1974. — Posebno se bavio građenjem u kamenu, te od 1922. surađivao s Meštrovićem na mnogim objektima njegove memorijalne arhitekture, razrađujući i arhitektonske dijelove, postamente i okoliš spomenika. Ta je suradnja trajala sve do Meštrovićeve smrti 1962. Radili su zajedno mauzolej obitelji Račić u Cavtatu (1922/1923), mauzolej u Otavicama (1928–1931), grob Neznanog junaka na Avali (1938), crkvu u Biskupiji kod Knina (1938), Dom umjetnosti (sada Muzej revolucije) u Zagrebu (1938) te Meštrovićevu vilu na Mejama u Splitu (1939) kao i na uređenju Kašteleta u sklopu prijašnjih zidnih obrisa. Sâm je projektirao i izveo više objekata, a bavio se i konzervatorskim radom. Tako je projektirao i izveo adaptaciju Meštrovićeve kuće i atelijera u Mletačkoj ul. u Zagrebu (1924/1925) i urbanističko rješenje za postavljanje Strossmayerova spomenika na Zrinjevcu (1925). Dao je prijedlog projekta za sjevernu stranu Trga Republike (tada Jelačićeva trga) u Zagrebu (1932) i projektirao regulaciju Kaptola i Dolca (1933) te regulaciju Trga žrtava fašizma (tada Trg kralja Petra, 1938). Gradio je palaču Banac uz suradnju Lavoslava Horvata u Dubrovniku (1938, sada Galerija umjetnina). Sudjelovao je na izložbi Pola vijeka hrvatske umjetnosti u Zagrebu (1938). Konzervatorske zahvate radio je na crkvi Sv. Marka u Zagrebu (1936), a poslije rata na gradu na Trsatu; na katedrali u Senju (oko 1950), na gradu u Kraljevici. Restaurirao je gradsku vijećnicu i uredio prostor pred šibenskom katedralom (1961) te projektirao nove dijelove u ratu porušene starogradske jezgre. Izveo je arhitektonsko rješenje kompleksa oko zgrade Jurja Dalmatinca u Zadru. B. se uglavnom posvetio tehnici izgradnje u kamenu, razradi arhitektonskih dijelova i izradi klesanih arhitektonskih detalja.

LIT.: Uređenje trga za Strossmayerov spomenik. Obzor, 66(1925) 207, str. 4. — Osnove arh. Harolda Bilinića. Svijet, 1933, XV/1, str. 4–5. — Pola vijeka hrvatske umjetnosti 1888–1938 (katalog izložbe). Zagreb 1938, 204. — Vladimir Potočnjak: Arhitektura u Hrvatskoj 1888–1938. Građevinski vjesnik, 1939, 4–5, str. 55. — Ljubo Babić: Umjetnost kod Hrvata. Zagreb 1943, 237, 242. — F. Erceg: Uredit će se okolica šibenske katedrale. Vjesnik, 22(1961) 19. VII, str. 4. — Andro Vid Mihičić: Orao na planinu! Čovjek i prostor, 10(1963) 123, str. 6, 8. — Melita Vitičić: Povijesno urbanistički razvoj Senja. Senjski zbornik, 1965, 1, str. 106. — N. Marinković: Meštrovićev suradnik. Slobodna Dalmacija, 29(1971) 5. VI, str. 3. — Ivica Mlivončić: Dalmacija Njegošu. Slobodna Dalmacija, 31(1973) 15. IX, str. 4. — Slobodan P. Novak: Čovjek koji je »gledao« za Ivana Meštrovića. Novi VUS, 23(1974) 1164, str. 14. — Zagrebačka moderna arhitektura između dva rata (katalog izložbe). Zagreb 1976. — Duško Kečkemet: Moderna arhitektura u Dalmaciji. Arhitektura, 1976, 156/157, str. 72.
 
Tomislav Premerl (1983)