Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BILLROTH, Theodor, kirurg (Bergen na Rügenu, Njemačka, 26. IV 1829 — Opatija, 6. II 1894). Radio je kao asistent na kirurškoj klinici u Berlinu (1853–1860) te bio profesor kirurgije u Zürichu (1860–1867) i Beču (1867–1894). Jedan je od najznamenitijih kirurga svih vremena. Bio je učitelj mnogih naših liječnika koji su studirali u Beču, a neki su bili i njegovi asistenti, npr. Antun Lobmayer. S mnogim našim liječnicima održavao je prijateljske veze (V. Schwarz, J. Fon, A. Grossich) te je 1887. izabran za počasnog člana Zbora liječnika Hrvatske. Još 1872. upozorio je na bioklimatske vrijednosti Opatije te je tu upućivao svoje pacijente, navlastito rekonvalescente poslije težih operativnih zahvata, srčane i plućne bolesnike. Tako je najviše njegovim autoritetom Opatija 1889. proglašena lječilišnim mjestom, u kojem je i sâm B. od 1884. boravio na oporavku gotovo svake godine. Niz njegovih pisama iz Opatije objavljeno je zajedno s drugim pismima u posebnoj knjizi.

DJELA: Briefe von Theodor Billroth. Hannover i Leipzig 1895.
 
LIT.: Antun Lobmayer: Theador Billroth. Liečnički viestnik, 16(1894) 2, str. 27–30. — Miroslav Čačković: Theodor Billroth. Ibid., 51(1929) 3, str. 136–139. — Viktor Finderle: Povodom 70-godišnjice Billroth-ove smrti. Medicina, 1(1964) str. 303–305. — Lavoslav Glesinger: Utjecaj Beča i njegove medicinske škole na razvoj medicine u Hrvatskoj. Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae, 14(1974) 1, str. 5–49. — Ćedomil Plavšić: Theodor Billroth, njegova bolest i Opatija. Zbornik radova 26. sastanka Naučnog društva za historiju zdravstvene kulture Jugoslavije. Rijeka 1978,171–177.
 
Vladimir Dugački (1983)