Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BIZANTI, Jerolim, vojnički zapovjednik (Kotor, 1533 — Lepant, 7. X 1571). Jedan je od nekoliko zaslužnih pomoraca-vojnika poteklih iz poznate kotorske obitelji B. (npr. Marin, druga pol. XIV st., te Juraj i Marin, XV st.). Kao zapovjednik bokeljskog brodovlja u mletačkoj službi istaknuo se u više bitaka protiv Turaka i gusara na Sredozemlju. Zapovijedajući kotorskom ratnom galijom »San Trifone«, sudjelovao je i poginuo u bitki kod Lepanta.

LIT.: Francesco Viscovic: Storia di Perasto. Trst 1898, 256. — Giuseppe Sabalić: Huomeni d’arme di Dalmazia. Zadar 1909, 19–20.
 
Neven Budak (1983)