Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BLANUŠA, Danilo, matematičar (Osijek, 7. XII 1903 — Zagreb, 8. VIII 1987). Srednju školu završio je u Osijeku 1921. Studij elektrotehnike započeo 1921/22. na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu, nastavio i diplomirao na Technische Hochschule u Beču 1934. Od 1926. do 1929. bio je izvanredni slušač Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beču, gdje je pohađao kolegije iz teoretske fizike i matematike. Doktorat znanosti postigao je 1943. iz područja Besselovih funkcija a habilitirao se iste godine na Tehničkom fakultetu (od 1956. Elektrotehnički fakultet) u Zagrebu. God. 1934–43. radio je u Električnoj centrali u Zagrebu. Na zagrebačkomu Tehničkom fakultetu postaje 1944. izvanredni profesor matematike, 1945–47. honorarni je nastavnik, 1947. izvanredni, a 1949. redoviti profesor te predstojnik Zavoda za primijenjenu matematiku. Redoviti je član JAZU od 1958. te dopisni član SANU od 1970. i Osterreichische Akademie der Wissenschaften od 1974. God. 1960. dobio je Nagradu »Ruđer Bošković«, 1967. Nagradu grada Zagreba, a 1974. Nagradu za životno djelo. Sudjelovao je u radu mnogih domaćih, inozemnih i međunarodnih matematičkih kongresa i simpozija. — Bavio se problemima izometričkog smještanja i relativističke termodinamike. U prvoj skupini radova najvažnija su istraživanja o izometričkom uranjanju hiperbolične ravnine H2 klase C u euklidski prostor R6. O Blanušinim radovima o izometričkom smještanju održan je 1959. poseban seminar na Moskovskomu državnom sveučilištu »Lomonosov«. U području relativističke termodinamike B. je dao drugačiju koncepciju ugrađivanja fenomenološke termodinamike u okvire specijalne teorije relativnosti od one M. Plancka i A. Einsteina; danas je u znanosti općenito prihvaćena Blanušina koncepcija. — Surađivao je u publikacijama Inženjer (1940), Tehnički vjesnik (1941), Nastavni vjesnik (1942/43), Rad HAZU (1942, 1945), Zeitschrift fur Vermessungswesen (Stuttgart 1944), Glasnik matematičko fizički i astronomski (1946–57, 1959, 1964), Rad JAZU (1948, 1950, 1953, 1957, 1965), Kongres matematičara i fizičara FNRJ (1949), Almanah Bošković (1950, 1951), Zbornik radova SAN (1951, 1952), Matematičko-fizički list (1951/52, 1954/55), Nachrichten der Österreichischen Mathematischen Gesellschaft (Beč 1952, 1957), Monatshefte für Mathematik (Beč 1953, 1955), Annali di Matematica pura ed applicata (Bologna—Rim 1962), Aequationes mathematicae (Basel 1969), Elektrotehnika (1969). Napisao je opsežan udžbenik iz više matematike u četiri sveska, bogat metodičkim i sadržajnim novinama. Preveo je knjigu Maxa Borna o Einsteinovoj teoriji relativnosti (1948).

DJELA: Teorija relativnosti. Zagreb 1955. — Viša matematika. I/1, Zagreb 1963; I/2, 1965; II/1, 1969; II/2, 1974.
 
LIT.: Danilo Blanuša. Ljetopis JAZU, 1953, 58, str. 263–264. — M. Pinl: 100 Jahre Differentialgeometrie. Mathematisch-Physikalische Semesterberichte (Göttingen), 5(1957) str. 34–48. — A. S. Solodovnikóv: D. Blanuša, Novaja modelj ploskosti Lobačevskogo. Matematičeskoe prosveščenie (Moskva), 5(1960) str. 241–243. — V. Devidé: Danilo Blanuša, Viša matematika, I/1. Glasnik matematičko-fizički i astronomski, 18(1963) 3, str. 223–224. — C. Møller: Relativistic Thermodynamics — A Strange Incident in the History of Physics. København 1967. — H. Arzelies: Thermodynamique relativiste et quantique. Paris 1968. — V. Devidé: Blanuša, Viša matematika, I/2. Glasnik matematički, 3(23)(1968) 2, str. 143–144. — Spomenica 1919–1969. 50 godina studija elektrotehnike u Hrvatskoj. Zagreb 1969, 114–116. — V. Devidé: Danilo Blanuša, Viša matematika, II/1. Glasnik matematički, 5(25)(1970) 2, str. 343–344. — Isti: Danilo Blanuša, Viša matematika, II/2. Ibid., 9(29)(1974) 2, str. 334–335. — Isti: Akademik prof. dr. Danilo Blanuša (7. 12. 1903—8. 8. 1987), in memoriam, Matematika, 16(1987) 4, str. 51–55. — Isti: Akademik prof. dr. Danilo Blanuša (7. 12. 1903—8. 8. 1987). Oko, 15(1987) 27. VIII—10. IX, str. 22. — I. Ivanšić: Danilo Blanuša. Glasnik matematički, 22(42)(1987) 2, str. 535–540. — Z. Janković: Danilo Blanuša. Ljetopis JAZU, 1987, 91, str. 341–342.
 
Žarko Dadić (1989)