Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BLAŽEKOVIĆ, Frane, veterinar (Virovitica, 1851 — Suhopolje, 1885). Završivši studij na Veterinarskom fakultetu u Budimpešti, zaposlio se u Virovitici, potom stupio u privatnu službu kod grofa Jankovića u Suhopolju. — B. je pionir suvremenog veterinarstva u Hrvatskoj. Pisao je popularne članke o uzgoju stoke, o zaraznim stočnim bolestima, parazitnim invazijama te općim stočarskim temama u časopisima Narod, 1872; Gospodarski list, 1873, 1875–79, 1883, 1885; Bollettino agrario della Dalmazia (Gospodarski list dalmatinski), 1875–76 ; Deutsche Zeitschrift für Veterinärmedizin und vergleichende Pathologie, Leipzig 1878; Vorträge für Tierdrzte, Jena 1882. Zanimljiv je i njegov rad Zdravstveni upliv Drave na slavonsku podravinu, objavljen u kalendaru Dragoljub (1884).

DJELA: Uputak o goveđoj kugi. Zagreb 1876. — Lehrbuch der Veterinär-Augenheilkunde für Unterricht und praktischen Gebrauch. Wien 1882.
 
LIT.: J. Lukačević: Franjo Blažeković (1851–1885), njegov znanstveni rad i suvremenici. Veterinarska stanica, 16(1955) 4, str. 76–83. — M. D. Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija, I/2. Zagreb 1970, 32.
 
Josip Badovinac (1989)