Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BLAŽEKOVIĆ, Milivoj, pisac i publicist (Zagreb, 14. II 1886 — Zagreb, 27. VI 1963). Osnovnu školu (1892–96) i gimnaziju (1896–1904) polazio u Zagrebu. Povijest i zemljopis studirao u Zagrebu (1904–08) i Pragu (1907. i 1908). Diplomirao je 1910. Sudjelovao je u naprednom omladinskom pokretu, bio među osnivačima kluba Prosvjeta (1907) te član društva za promicanje pismenosti Kluba ABC. God. 1914. Zbog protuaustrijskog stava zatvoren u Zadru, potom u Mariboru (zajedno s I. Andrićem). Bio je profesor u Zagrebu (1910), Petrinji (1911–14), Krapini (1915–19) te ponovno u Zagrebu do umirovljenja 1929. — B. se bavio književnim, publicističkim, prevodilačkim i uredničkim poslovima. Prvi članak Naša kazališna literatura objavio je u Hrvatskom đaku (1907, 1). Nekoliko novela, više književnih prikaza (o kazalištu, N. V. Gogolju, R. Domanoviću) te publicističkih članaka o prosvjetnim, povijesnim i kulturnim temama tiskao je u publikacijama Hrvatski đak (1907–09), Hrvatski pokret (1912–14), Hrvatska njiva (1918, 1920), Književni jug (1918), Nova Evropa (1921), Savremenik (1940) i dr. Služio se pseudonimima i šiframa Milivoj B. Janković, Florijan Komarac, M. B. J., mb., Verus. B. je autor više drama i političke satire Zaruke ministerijalnog savjetnika. Prva ljubav, drama iz zagrebačkog života, izvedena je u Hrvatskom zemaljskom kazalištu u Zagrebu 1918, a zatim u Varaždinu, Karlovcu, Sisku, Topuskom i Ogulinu. Dramu Jama br. 7 napisao je 1961. Kritika je u njegovim dramama uočila nedostatak psihološke produbljenosti. Prevodio je s njemačkog, francuskog i češkog za Ilustrovani prilog Obzora. Bio je među osnivačima časopisa Hrvatski đak (1907), a kao utemeljitelj i urednik Humorističke knjižnice (1917), Narodne knjižnice (1918) i Dječje knjižnice (1923) objavio je više knjiga domaćih i stranih pisaca poprativši ih pogovorima. Od 1923. do 1940. uređivao je školska izdanja Narodne knjižnice.

DJELA: Zaruke ministerijalnog savjetnika (pseud. Florijan Komarac). Zagreb 1907. — Pregled hrvatske povijesti. Beograd 1911. — Prva ljubav (pseud. Milivoj B. Janković). Zagreb 1917. — Hrvatski seljak u novoj državi. Zagreb 1919. — Ljudi u skloništu. Zagreb 1946.
 
LIT.: V. Ćorović: Prva ljubav. Hrvatska njiva, 2(1918) 15, str. 267–268. — M. Kašanin (M. K.): Prva ljubav. Glas Slovenaca, Hrvata i Srba, 1(1918) 77, str. 2. — B. Livadić (-ld-): Milivoj Blažeković, Prva ljubav. Obzor, 59(1918) 77, str. 3. — A. Milčinović (And.-nov-): M. B. Janković, Prva ljubav. Hrvatska njiva, 2(1918) 5, str. 81. — Dvije dobre knjige. Gospodar, 43(1920) 3, str. 21. — I. Kerdić: Spomenik kralju Tomislavu. Jutarnji list, 29(1940) 10 274, str. 12.
 
Dunja Detoni-Dujmić (1989)