Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOGDAN, Ivo, novinar i publicist (Suđurađ na Šipanu, 30. IX 1907 — Buenos Aires, 18. VIII 1971). Trgovačku akademiju završio je 1926. u Dubrovniku. Kao srednjoškolac bio je u uredništvu lista Jugoslavenskoga katoličkog društva Žar. Za studija na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu učlanio se u klerikalno akademsko društvo »Domagoj«, kojemu je više puta bio predsjednik. Književnim radovima i novinskim člancima surađivao je u katoličkim omladinskim listovima (pseudonimi Bogdan Ivanović i B. Ivanović). God. 1927. postao je glavni urednik Luči. Od 1929. do 1941. odgovorni je i glavni urednik Hrvatske straže. Tu je svoje političke i kulturološke priloge potpisivao pseudonimom Rys. Od mahničevskoga integralnog klerikalizma dospio je do otvorenog klerofašizma i suradnje s ustaškim pokretom. S M. Budakom, S. Kvaternikom i M. Starčevićem sudjelovao je u pokretanju Hrvatskog naroda (1939), a sâm je 1940. pokrenuo ustaški tjednik Croatia (izišao je samo jedan broj). Bio je u ustaškomu »domovinskom vodstvu«, a utemeljenjem NDH postaje vodeći ustaški propagandist. Bio je ravnatelj Hrvatskog naroda i začetnik Spremnosti (1942). U siječnju 1944. imenovan je glavnim ravnateljem za promičbu NDH. Krajem rata pobjegao je iz Jugoslavije; skrivao se u zapadnoj Evropi i Latinskoj Americi, a poslije ponovno počeo objavljivati u emigrantskim ustaškim glasilima. Ratnim zločincem proglašen je 1945. Ubijen je u obračunu među emigrantima. — B. se okušao u mnogim novinskim žanrovima; tiskao je više pamfleta, brošura i govora o idejama i djelatnosti ustaškog pokreta. Kao predstavnik ustaške publicistike, uvijek na liniji klerofašizma i reakcionarstva, posebice je bio oštar u antikomunističkoj propagandi. Svojim novinskim radom podupirao je politiku i praksu masovnih zločina.

DJELA: Kominterna (Komunistička internacionala) (pseud. Rys). Zagreb 1934. — Komunisti u Hrvatskoj (pseud. Rys). Zagreb 1936. — Nova Španjolska (pseud. Rys). Zagreb 1937. — Svjedočanstva o Rusiji. Zagreb 1937. Španjolska u krvi i plamenu (pseud. Rys). Zagreb 1937.
 
LIT.: F. Jelić-Butić: Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 1941–1945. Zagreb 1978 2. — B. Krizman: Ante Pavelić i ustaše. Zagreb 1978. — V. Novak: Magnum crimen. Zagreb 19862.
Ivan Filipović (1989)