Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOGNER, Josip, književni kritičar (Vinkovci, 6. II 1906 — Zagreb, 16. III 1936). Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju pohađao u Vinkovcima (1912–24). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao jugoslavenske književnosti i filozofiju (1924–29) te doktorirao 1929. temom Pokreti i struje u hrvatskoj i srpskoj književnosti od moderne do nadrealizma. U Parizu je kao stipendist francuske vlade (1930/31) izučavao francusku književnost. Bio je gimnazijski profesor u Varaždinu (1929/30), Cupriji (1931/32), Vinkovcima (1932/33) i Zagrebu (1933–36). Potkraj života dramaturg je HNK u Zagrebu. — U književnosti se javio pjesmama Nocturno i Suton (Mladost, 1923, 2, 3). Potom piše recenzije, kritike, književnoteorijske rasprave i studije o našoj i stranoj književnosti (osobito francuskoj i njemačkoj) u periodicima Vijenac (1927–28), Književnik (1928–30), Hrvatska revija (1929–32, 1935–36), Savremenik (1929, 1931, 1937), Hrvatsko kolo (1934, 1936), Srpski književni glasnik (1936) i dr. Služio se pseudonimima J. S. Ivanov i K. Ivanov. Važniji su mu radovi: Hrvatsko-srpska poslijeratna lirika (Savremenik, 1929, 5), Od ekspresionizma do nadrealizma (Književnik, 1929, 5), Hrvatska moderna (Književnik, 1930, 4), Počeci ekspresionizma u hrvatskoj književnosti (Književnik, 1930, 8), Od naturalističkog teatra do teatra groteske (Hrvatska revija, 1932), Dramatika Josipa Kozarca (Hrvatsko kolo, 1934, 15), Fiziologija kritike (Hrvatsko kolo, 1936, 17), Od artizma do moderne (Književnik, 1959, 1). Uredio je knjigu D. Šimunovića Posmrtne novele (1936) i napisao predgovor knjizi M. Begovića Kvartet i druge novele (1936). Prevodio je s francuskog (A. Londres, J. Giono) i njemačkog (E. Kästner, J. Löbel, S. Zweig). — Ocijenjen je kao dobar poznavalac zapadnoevropske književnosti, osobito francuske i njemačke (A. Barac), koji se zauzimao za znanstveno utemeljenu kritiku (V. Pavletić). Njegovo opredjeljenje za kombinaciju estetske i filozofske kritike do punog je izražaja došlo u sintetskim njegovim kritičkim napisima koji su i najvrijedniji dio njegova kritičarsko-književnopovijesnog rada. Njegovu posmrtnu masku izradio je kipar V. Radauš 1936.

DJELA: Izabrana djela. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 102. Zagreb 1975.
 
LIT.: M. Ujević: Tragedija realizma, Moderna i još koješta. Hrvatska straža, 2(1930) 2. III, str. 3; 4. III, str. 3. — K. N. Milutinović (K. N. M.): Jedna interesantna rasprava o književnoj kritici. Kritika, 2(1931) III/2, str. 73–75. — A. Barac: Dr. Josip Bogner. Glasnik Jugoslovenskog profesorskog društva, 16(1935–36) 11/12, str. 1150–1151. — (J. Draganić): Dr. Josip Bogner. Mladost, 14(1935–36) 15/16; str. 248. — A. Barac (A. B.): Smrt književnika dra Josipa Bogneca. Novosti, 30(1936) 17. III, str. 11. — I. Esih (ie.): Dr. Josip Bogner. Obzor, 76(1936) 16. III. — B. Jurišić (U.): Dr. Josip Bogner. Hrvatska revija, 9(1936) 4, str. 210. — V. Kovačić: Dr. Josip Bogner. Branik, 2(1936) 21. III – članak zaplijenjen, ponovno objavljen u Godišnjaku Ogranka Matice hrvatske, 5(1966–67) str. 125–127. — Isti: Uz ime dra Josipa Bognera. Hrvatski dnevnik, 1(1936) 11. VI, str. 18. — I. Ladika: Smrt dra Josipa Bognera. Književna revija, 1(1936) 2, str. 60–61. — M. Pavlek Miškina: Dru Josipu Bogneru u spomen. Seljačka sloga, 1(1936) 3, str. 66–67. — L. Žimbrek: Dr. Josip Bogner. Književni horizonti, 3(1936) 4, str. 111–112. — D. Švagelj: Značajni zaboravljeni kritik. Glas Slavonije, 14(1956) 17. IV. — V. Pavletić: Prije svega kritičari. Izraz, 2(1958) 4, str. 386–400. — B. Milačić: Bilješka uz napis Josipa Bognera: Od artizma do Moderne. Književnik, 1(1959) 1, str. 61. — D. Švagelj: Slavonska fuga. Novosti (kalendar), 1959, str. 79–83. — V. Kovačić: Sjećanje na dra Josipa Bognera. Polet, 7(1960) 3, str. 154–160. — M. Robotić: Jubilej života i smrti. Uspomeni Josipa Bognera. Revija, 1(1961) 1, str. 19–22. — D. Švagelj: Od vinkovačkog sokaka do Thibaudeta (Josip Bogner). Ibid., 3(1963) 6, str. 36–46. — M. Vaupotić: Razmišljanja o sintetskoj kritici Josipa Bognera. Ibid., 11(1971) 6, str. 71–82. — Isti: Josip Bogner. Pet stojeća hrvatske književnosti, 102. Zagreb 1975, 263–275. — M. Šicel: J. Bogner. Slavonija ’80 (zbornik). Osijek 1980, 299.
 
Karmen Milačić (1989)