Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOJANIĆ, Ivo, novinar i društveno-politički radnik (Vrisnik na Hvaru, 17. IV 1928). Od ožujka 1942. sudionik je NOB-a te do 1945. rukovodilac SKOJ-a na Hvaru, 1945/46. sekretar SKOJ-a jugoslavenskih izbjeglica u El Shattu, gdje je urednik dnevnog biltena Naš list u zbegu. Od 1946. član je Biroa ObK SKOJ-a za Dalmaciju i član CK NOH. God. 1951/52. ističe se kao urednik omladinskih časopisa Horizont, Omladinski borac i dr. Od 1954. član je Predsjedništva CK NOH. Nastavlja ratom prekinuto školovanje, završava gimnaziju i apsolvira u Zagrebu na Filozofskom fakultetu jugoslavenske književnosti i engleski jezik te je 1954–58. predsjednik Saveza studenata Sveučilišta u Zagrebu i potpredsjednik Saveza studenata FNRJ. God. 1958/59. glavni j e urednik TV programa u Zagrebu a istodobno član Gradskog komiteta SKH i predsjednik njegove ideološke komisije te 1957–63. glavni urednik Naših tema. Na VI kongresu SKH izabran je za člana CK SKH. God. 1962–64. zastupnik je u Kulturno-prosvjetnom vijeću Sabora SRH. Do 1971. bio je na dužnosti generalnog direktora RTV Zagreb. Na 25. sjednici CK SKH, 1972. prihvaćena je njegova ostavka u članstvu CK SKH, jer je svojim idejnim i političkim stavovima u prethodnom razdoblju omogućio prodor nacionalističkih utjecaja na RTV Zagreb. God. 1973. imenovan je savjetnikom za inozemni program RTV Zagreb, a 1977. umirovljen.

 
Josipa Paver (1989)