Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BONCELJ, Marko, tekstilni inženjer (Nürnberg, 29. V 1913 — Zagreb, 15. III 1988). Diplomirao strojarstvo pri Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1936, a u Tehničkoj visokoj školi u Aachenu stekao diplomu inženjera tekstila 1940. Bio je asistent pri Tehničkom fakultetu u Zagrebu (od 1936), pogonski inženjer predionice »Litija« (1938) i tvornice »Tivar« u Varaždinu (1941), profesor pri Tekstilnom odjelu Obrtne škole u Zagrebu (1946) i u Tehničkoj tekstilnoj školi u Zagrebu (1955). Radio je kao pogonski inženjer i glavni tehnolog u tvornici »Elka« u Zagrebu (1962). potom je profesor u Višoj tekstilnoj školi u Zagrebu. Od 1973. izvanredni je profesor Tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Umirovljen je 1981. — B. se angažirao u osnivanju mnogih tekstilnih škola u Hrvatskoj i tekstilnog studija pri Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova iz različitih područja tekstilne struke. Posebno se bavio problemima strojnog parka u predionicama (Tekstil, 1954, 1976; Tekstilna industrija, 1971), metodama tehničke i tehnološke komparacije prelačkih strojeva (Tekstil, 1963, 1968), istraživanjem sirovina (Tekstil, 1968, 1977), tehnoloških procesa predenja (Tekstilna industrija, 1979). Dao je i neka originalna rješenja za tekstilne oplete (Tekstil, 1956; Textil-Praxis, Stuttgart 1960).

DJELA: Kritička razmatranja glavnih problema čistionice pamuka i pripremanja celvlakna. Zagreb 1963. — Uloga udarača u predionici pamuka. Zagreb 1965.
 
Ljubiša Grlić (1989)