Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BONDUMIER, Leonardo (Bondumerius), splitski nadbiskup (Venecija, oko 1608 — Venecija, poslije siječnja 1668). Potomak je mletačke patricijske obitelji. Postigao je doktorat građanskog i crkvenog prava. Za splitskog nadbiskupa postavljen je 1641. u dobi kad mu bijaše više od trideset godina iako još nije bio primio svećenički red. Nakon nepunih pet godina nadbiskupovanja uputio je 1646. Svetoj stolici molbu da ga riješi biskupske službe zbog teških prilika u gradu za kandijskog rata. Njegovoj molbi nije bilo udovoljeno jer je po sudu Svete stolice Bondumierov rad bio pohvalan i prisutnost u Splitu potrebita. Kad je bio tužen u Rimu da ne drži rezidenciju i zanemaruje poslove svoje službe, splitski mu je Kaptol 1656. dao pohvalno svjedočanstvo. Sa svojim klerom održao je 1653. sinodu. U Rim je poslao tri izvješća o stanju u Splitskoj nadbiskupiji (1642, 1650, 1659). Krajem 1661. otišao je zbog bolesti u Veneciju. Čini se da se u Split više nije vraćao, boraveći najčešće u mjestu Mira kod Venecije. Nakon više molbi, u Rimu je prihvaćena njegova ostavka pa je 30. I 1668. razriješen uprave u Splitskoj nadbiskupiji, Prema D. Farlatiju, splitskoj je katedrali oporučno ostavio mnogo vrijednoga liturgijskog pribora. U odnosu prema malobrojnim useljenicima bizantskog obreda u njegovoj biskupiji, smještenim u župama Klis, Vranjic, Strončac i Kamen, zauzimao je nepopustljiv stav.

LIT.: D. Farlati: Illyricum sacrum, 3. Venetiis 1765, 506–509. — P. Gauchat: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 4. Patavii 1967 2, 320. — I. Ostojić: Metropolitanski kaptol u Splitu. Zagreb 1975. — M. Mišerda: Osamnaest dokumenata o poljičkim glagoljašima (1613–1652). Croatica Christiana periodica, 4(1980) 5, str. 83. — M. Bogović: Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za vrijeme mletačke vladavine. Zagreb 1982.
 
Slavko Kovačić (1989)