Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BORČIĆ, Željko, grafički oblikovatelj (Zagreb 26. V 1942). U Zagrebu je 1961. završio Srednju tehničku arhitektonsku školu i potom studirao dvije godine na Arhitektonskom fakultetu. Za boravka u Kanadi (1965–70) studirao je i 1969. diplomirao vizualne komunikacije na Sir George Williams University u Montrealu. God. 1970. vraća se u Zagreb. Od 1979. živi u Samoboru gdje ima »Studio Borčić«, jedan od vodećih studija grafičkog dizajna u Jugoslaviji. — Uz grafičko oblikovanje, bavi se slikarstvom i konceptualnom umjetnošću (od 1967) te umjetničkom fotografijom (od 1976). Radio je scenografiju za kazalište, film i TV (1970–72). Prvi znatan uspjeh postigao je kreacijom amfiteatra s ovješenom krovnom konstrukcijom na svjetskoj izložbi u Montrealu (1967/68). Kao grafički oblikovatelj izveo je, među ostalim: dizajn kompleta ambalaže kozmetike osječke »Slavonije« (1971–79), plakat zagrebačkog Teatra itd (1974/75), vizualni identitet ambalažâ zagrebačke tvornice »Ledo« (od 1975), vizualni identitet ZGRAF-a 5 (1987), novi simbol SSRNJ (1988). Konceptualnom izložbom »Psihokibernetički superautoportret« (Zagreb 1973) uveo je inovaciju u jugoslavensku umjetnost 70-ih god. Ostvario je nekoliko izrazito lirsko-kontemplativnih tematskih nizova fotografija. Njegove polaroidne fotografije i istraživanja na tom području uvrštavaju ga među svjetski značajne autore (P. Krečič). Izlagao je na brojnim skupnim izložbama u zemlji (nagrađen na Zagrebačkom salonu 1972, 1975. i 1988. te na ZGRAF-u 5 1987) i inozemstvu, a samostalno u Zagrebu (1971, 1973–74, 1979–80, 1982, 1984, 1986, 1988), Beogradu (1976), Grožnjanu (1977), Ljubljani (1978), Novom Sadu (1979), Seattleu, SAD (1979), Ajdovščini (1980), Samoboru (1982–83, 1985, 1988), Novom Mestu (1983, 1988). Djela su mu publicirana u Premio Rizzoli (Milano 1974), Graphic Design (Tokyo 1977), Modern Publicity Studio Vista (London 1979–81), Graphis (Zurich 1986, 1988), Bat (Pariz 1988) i dr. — God. 1984. dobio Specijalnu nagradu Društva propagandista Hrvatske, a 1985. Nagradu za kulturu grada Samobora.

LIT.: D. Matičević: Zagrebački krug (u: Nova umjetnička praksa 1966–1978. Zagreb 1978, 25). — D. Bašičević: Željko Borčić (predgovor katalogu izložbe). Zagreb 1979. — S. Bernik: Prisotnost Borčićeve fotografije. Sinteza, 1979, 47/49, str. 56–60. — S. Šterk: Željko Borčić. Pitanja, 11(1979) 5, str. 77–78. — J. Škunca: Evokacija zavičaja. Fotografsko razmeđe. Vjesnik, 41(1980) 14. VI, str. 6. — Ž. Koščević: Željko Borčić (predgovor katalogu izložbe). Zagreb, 1982. — M. Susovski: Inovacije u hrvatskoj umjetnosti sedamdesetih godina. Zagreb 1982, 28. — S. Bernik: Neke premise oblikovanju vizuelnih komunikacija Željka Borčića (predgovor katalogu izložbe). Samobor 1983, Zagreb 1984. — A. Brečević: Oblikovatelj s crtom. Oko, 12(1984) 10–24. V, str. 15. — J. Kapović: Željko Borčić. Samoborske novine, 36(1986) 27. XII, str. 8. — P. Krečič: O polaroidu, Ekran/Sinteza, 1986, 5–6/73–74, str. 74. — N. Finet: ZGRAF 5, Triennale de la création graphique, Zagreb. Bat (Paris), 1988, 102, str. 42–45.
 
Zdenko Šenoa (1989)