Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOŠNJAK, Branimir (Branko), pjesnik, kritik i esejist (Vrbica kod Vinkovaca, 9. XI 1943). Osnovnu školu i dva razreda gimnazije završio u Vinkovcima. Od 1959. živi u Zagrebu, gdje je maturirao 1962. i potom studirao pravo te komparativnu književnost. Bio je u uredništvu Studentskog lista, Poleta i The Bridgea te glavni urednik časopisa Pitanja (1968–72). Urednik je RTV Zagreb od 1978. — Pjesme, književne i kazališne kritike te eseje objavljuje od 1966. u publikacijama Polja, Mogućnosti, Republika, Prolog i dr. Suautor je knjige o teoriji pisanja Slovo razlike (Zagreb 1970). U književnokritičkim i esejističkim radovima problematizirao je poratno hrvatsko pjesništvo (Pisanje i moć), teorijski razradio pojavu pjesničke avangarde od semantičkog konkretizma i ludizma do reizma i konstruktivizma (Apokalipsa avangarde), a bavio se i ekspresionističkom prozom, »krugovaškom« generacijom i pojavom novomedijske književnosti (Zlatno književno runo). U kazališnim esejima (Demon žudnje) raspravlja o dramaturgijskim i ideologijskim odrednicama dramskog teksta, posebice u avangardnim scenskim ostvarenjima. Kao pjesnik B. je tvorac modernih pjesničko-značenjskih sustava pa uz pomoć nove semantizacije ili ogoljelosti empirizma dolazi do paroksizma skepse i apsurda. Za knjigu pjesama Trošenje maske dobio je Nagradu grada Zagreba (1974) te godišnju Nagradu »Vladimir Nazor« (1989). Pjesme su mu prevedene na više jezika.

DJELA: Sve što nam prilazi. Zagreb 1969. — Trošenje maske. Zagreb 1974. — Demon žudnje. Zagreb 1977. — Pisanje i moć. Zagreb 1977. — Gimnastičar u pidžami. Zagreb 1978. — Potrošeni govor. Osijek 1981. — Apokalipsa avangarde. Rijeka 1982. — Semantička gladovanja. Zagreb 1983. — Zlatno književno runo. Zagreb 1983. — Nove pjesme. Zagreb 1988 — Proizvodnja života. Zagreb 1989.
 
LIT.: V. Zuppa: Još dvojica iz Mihalićeva kaputa. Telegram, 11(1970) 509, str. 5. — M. Jelić-Grnović: Sve što nam prilazi. Poezija, 3(1971) 6/7, str. 56–57. — S. Ignjatović: (Trošenje maske). Književna reč, 4(1975) 4, str. 34. — T. Ladan: Odlomci i natuknuća (u: Pjesništvo, pjesme, pjesnici. Zagreb 1976, 261–263). — V. Rešin Tucić: Nova pozicija pesničkog govora. Putevi, 22(1976) 1/2, str. 127–128. — I. Krtalić: Pisanje i moć. Vjesnik, 38(1977) br. 10 779. — C. Milanja: Sociografija tehnologijskogâ knjige. Republika, 33(1977) 12, str. 1415–1420. — N. Batušić: Branimir Bošnjak, Demon žudnje. Scena, 14(1978) 1, str. 115–116. — M. Racković: Glumište koje rađa senke. Borba, 57(1978) 19. VIII. — B. Maleš: Branimir Bošnjak, Language use. Most, 1982, 1/2, str. 217–218. — D. Cvitan: Branimir Bošnjak, Apokalipsa avangarde. Republika, 39(1983) 6, str. 114–115. — Z. Kovač: Kritika knjigoslovlja. Osijek 1987. — N. Jurica: Razumijevanje života. Vjesnik, 49(1989) 3. VI, Pr., str. 14.
 
Dunja Detoni-Dujmić (1989)