Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOŠNJAK, Teodor, privrednik (Banja Luka, 6. VII 1876 — Beograd, 14. VI 1942). Podrijetlom je iz križevačke trgovačke obitelji. Studij prava s doktoratom završio je u Beču. Imenovan je tajnikom velikog župana bjelovarskog Toše Georgijevića, kojega je na toj dužnosti naslijedio. Potom dolazi u Zagreb, gdje je za I svjetskog rata bio voditelj vladina odsjeka prehrane za Hrvatsku i Slavoniju. Od 23. XII 1920. do 2. III 1921. bio je podban, a zatim je na osobni zahtjev umirovljen. Kao dugogodišnji predsjednik Jugoslavenskog saveza mlinara i član Komore za trgovinu, obrt i industriju u Zagrebu bavio se unapređivanjem mlinarstva. Bio je dioničar koncerna Narodna mlinska i gospodarstvena industrija d. d. (1922–30. i 1932–37) i Paromlina u Zagrebu (1922–27. i 1929). Djelovao je na povezivanju banaka u Zagrebu te bio član njihovih uprava, među ostalim i ravnateljstva Hrvatsko-slavonske zemaljske hipotekarne banke. Od 1934. gradski je zastupnik. Objavljivao je godišnje izvještaje o radu institucija u kojima je djelovao: Izvještaj Upravnog odbora i Kr. županijske oblasti Županije bjelovarsko-križevačke o stanju uprave i njihovom djelovanju za godinu 1914 (Bjelovar 1915, s H. Lugarićem), Izvještaj komore za trgovinu, obrt i industriju u Zagrebu (1928). Prilozima je surađivao u periodicima Obzor (1928, 1930), Privreda (1928, 1932), Mlinarski vjesnik (1932).

LIT.: Z. R.: Privredni stručnjaci. Narodni val, 2(1928) 83, str. 7. — Dr. Teodor Bošnjak. Zagrebačka smotra, 2(1934) 13, str. 5. — A. Lj. Lisac: Pekarstvo i mlinarstvo Zagreba. Zagreb 1977, 326, 341.
 
Mladen Švab (1989)