Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOTRIĆ, Anton, hidrograf (Prčanj, 23. IX 1904 — Split, 17. VI 1983). Nautičku školu u Kotoru završio je 1922; ploveći (1925–38) položio je 1929. ispit za poručnika trgovačke mornarice i 1932. za kapetana duge plovidbe. Od 1938. do 1944. službovao je u kotorskoj Lučkoj kapetaniji (1943. dva je mjeseca bio u fašističkom logoru na Prevlaci), a od 1944. do 1957, kada je umirovljen u činu kapetana korvete, bio je u JRM. Do 1947. bio je u meteorološkoj službi Komande južnoga Jadrana i zatim u Hidrografskom institutu JRM u Splitu, u kojemu je radio na razvoju meteorološke i hidrografske službe. Surađivao je u obradi i uređivanju navigacijskih publikacija Instituta (Granice morskih predjela uz istočnu obalu Jadranskog mora, 1954; Razvedenost obale i otoka Jugoslavije, 1955; Izvještaj o mareografskim osmatranjima na jugoslavenskoj obali Jadrana, od 1954) te bio suosnivač (1954) i glavni urednik (do 1956) njegova Hidrografskoga godišnjaka. Od 1957. do 1973. radio je u Jugoslavenskom registru brodova u Splitu kao voditelj odsjeka za tehničku dokumentaciju i registraciju brodova i sudjelovao u reorganizaciji toga zavoda. Obradio je i uredio Registar brodova (1968–72) na hrvatskom i engleskom jeziku; to su u nas prve publikacije te vrste. Na spomenutim jezicima uredio je 24 knjige tehničkih pravila o gradnji brodova. Od 1969. do 1972. bio je urednik Jugoregistra. — Surađivao je u Jugoslovenskom mornaru (1950), Mornaričkom glasniku (1953), Hidrografskom godišnjaku (1959), Godišnjaku Pomorskog muzeja u Kotoru (1962, 1966), Pomorskom zborniku povodom 20-godišnjice Dana mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942–1962 (1962), Pomorskom zborniku Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije (1964, 1966–67, 1970), Vojnopomorskim ogledima (1966), Zborniku radova o problemima pomorske privrede (1969), zborniku 12 vjekova Bokeljske mornarice (1972), Zborniku Više pomorske škole u Kotoru (1974) i dr.

DJELA: Peljar po Jadranu, 1. Istočna obala. Split 1952; 2. Zapadna obala. Split 1953. — Popis svjetionika Jadranskog i Jonskog mora. Split 1953, 19572, 19623. — Hidrografski institut JRM. Split 1954. — Peljar Jonskog mora i Malteških otoka. Split 1958.
 

LIT.: Nekrolog. Bilten Jugoregistra, 7(1983)1, str. 43.

 
Vjekoslav Maštrović (1989)