Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOŽIČEVIĆ, Josip, političar (? — nakon 1895). Kao krojački radnik pristupio radničkom pokretu, gdje je vrlo aktivan posljednjeg desetljeća XIX st. Urednik je glasila Sloboda od svibnja 1893. do rujna 1895. U tom razdoblju ističe se kao govornik na radničkim skupovima u Zagrebu te sudjeluje u organizacijama prvosvibanjskih proslava 1893. i 1894. Uz delegata J. Ancela u rujnu 1893. izvješćuje radničku skupštinu o kongresu Internacionale u Zürichu. Kopredsjedavajući je na konstituirajućem sastanku Socijaldemokratske stranke Hrvatske i Dalmacije u Zagrebu 9. IX 1894. Zauzimao se za opće pravo glasa.

LIT.: V. Korać: Povijest radničkog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji, 3. Zagreb 1933, 174. — Istorijski arhiv KPJ, 4. Beograd 1950. — M. Gross: Uloga socijalne demokracije u političkom životu Hrvatske 1890–1905. Zagreb 1958, 388–390 (rkp. u NSB). — V. Oštrić: Izvod iz napisa objavljenih u listu »Sloboda« u povodu osnivanja Socijaldemokratske stranke Hrvatske i Slavonije. Putovi revolucije, 3(1965) 5, str. 229.
 
Mladen Švab (1989)