Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOŽIČEVIĆ, Juraj, matematičar (Šušnjevo Selo kod Ogulina, 15. VII 1877 — Zagreb, 24. VII 1947), Gimnaziju pohađao u Karlovcu. Dvije godine studirao matematiku na Tehničkom fakultetu u Beču, potom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je srednjoškolski profesor u Dubrovniku i Splitu, gdje je 1919. ravnatelj realke. Iste godine postao je izvanredni profesor nacrtne geometrije u novoosnovanoj Visokoj tehničkoj školi, poslije na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, a od 1924. redoviti je profesor. Šk. god. 1935/36. dekan je Tehničkog fakulteta. Predavao je također na Gospodarsko-šumarskom fakultetu i Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu. — Božičevićev znanstveni rad počinje nakon dolaska u Visoku tehničku školu u Zagrebu. U geometrijskim radovima istraživao je nova svojstva nekih ravninskih krivulja promatrajući ih kao projekcije prostornih krivulja. U dijelu radova nastavio je istraživanja Jurja Majcena. Objavljivao u Radu JAZU (1922, 226), Glasniku Hrvatskoga prirodoslovnoga društva (1928), Godišnjaku Sveučilišta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu (1929), Nastavnom vjesniku (1933). Autor je sveučilišnih udžbenika i udžbenika iz geometrije i nacrtne geometrije za srednje škole. Kao srednjoškolski profesor pisao je o fotografiji.

DJELA: Uputa u fotografiju. Zagreb 1909, 19272. — Geometrija za 1 razred srednjih škola. Split 1911, 19132, Zagreb 19233 (do 1946. 10 izd., u posljednjem suautor L. Rajčić). — Geometrija za II raz. srednjih škola. Split 1912, Zagreb 19232 (do 1944. 8 izd.). — Geometrija za 3. razred srednjih škola. Split 1913, Zagreb 19242 (do 1943. 6 izd.). — Geometrija i geometrijsko crtanje. Za III i IV razred građanskih škola. Zagreb 1927. — Geometrija i geometrijsko crtanje za 1. i 2. razred građanskih škola. Zagreb 1928. — Geometrija za IV razred srednjih škola. Zagreb 1928 (do 1946. 5 izd.). — Deskriptivna geometrija. Za 7. razred realnih gimnazija. Zagreb 1929. — Geometrija. Za 1. razred građanskih škola. Zagreb 1937, 1939, Beograd 1937. — Geometrija za 2. razred građanskih škola. Zagreb 1937, 1941, Beograd 1937. — Geometrija. Za 3. razred građanskih škola zanatsko-industrijskog pravca. Zagreb 1937, Beograd 1937, 1938. — Geometrija. Za IV razred građanskih škola zanatsko-industrijskog pravca. Zagreb 1938. — Geometrija. Za III i IV razred građanskih škola trgovačkog i poljoprivrednog pravca. Zagreb 1941. — Linearna perspektiva. Zagreb 1942. — Geometrija. Za III razred obćih nižih srednjih škola obrtno-veleobrtnog smjera i za III i IV razred ratarskog i trgovačkog smjera. Zagreb 1943 (1944!). — Geometrija. Za IV razred obćih nižih srednjih škola obrtno-veleobrtnog smjera. Zagreb 1943 (1944!). — Deskriptivna geometrija. Zagreb 19463. — Geometrija. Za II razred gimnazije (suautor L. Rajčić). Zagreb 1946. — Geometrija. Za III razred gimnazije (suautor L. Rajčić). Zagreb 1946. — Geometrija. Za IV razred gimnazije (suautor L. Rajčić). Zagreb 1946. — Geometrija. Za III razred gimnazije i VII razred sedmogodišnje škole (suautor L. Rajčić). Zagreb 1947. — Planimetrija. Za više razrede gimnazije (suautor L. Rajčić). Zagreb 1947. — Deskriptivna geometrija za potrebe fakulteta i visokih škola. Zagreb 1948. — Geometrija za I razred gimnazije i V razred sedmogodišnje škole (suautor L. Rajčić). Zagreb 19483 (do 1950. 5 izd.). — Geometrija za II razred gimnazije i VI razred sedmogodišnje škole (suautor L. Rajčić). Zagreb 1948.
 
LIT.: V. Niče: Profesor Juraj Božičević. Glasnik matematičko-fizički i astronomski, 3(1948) 1/2, str. 77–78.
 
Žarko Dadić (1989)