Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOŽIĆEVIĆ, Frano (Božičević, Franjo, Franciscus Natalis, de Natalibus, Natali, Nadal), pjesnik (Split, 1469 — Split, 1542). U književnoj povijesti spominje se pod humanističko-polatinjenim i talijanskim te pod hrvatskim prezimenom pa se vjerovalo da su to dvije različne osobe. Š. Ljubić, F. Rački, I. Kukuljević Sakcinski te potom M. Šrepel, M. Medini i G. Novak držali su ga Hvaraninom (neki hoće da je kraće vrijeme boravio u Hvaru), dok su P. Kolendić, a zatim D. Berić dokazali njegovo splitsko podrijetlo i istovjetnost dvaju prezimena. S. Ferrari-Cupilli tvrdi da se školovao u Padovi i da je tamo doktorirao iz obaju prava. Sa 22 godine života vratio se u Split, ali se nije posvetio odvjetništvu nego književnosti. God. 1507. oženio se Klarom, kćeri Ivana Marulića. — Bio je učen pjesnik, temeljit poznavalac rimske klasike. Njegove pjesme na latinskom jeziku, koje je ispjevao u razdoblju 1497–1536, a zapisao ih pod starost, sačuvane su u rukopisu pod naslovom Carmina (danas u splitskoj Naučnoj biblioteci). To je po svoj prilici pjesnikov autograf. Jedan prijepis iz 1923. nalazi se u splitskomu Arheološkom muzeju. Zbirka sadržava 75 Božićevićevih i 14 pjesama drugih pjesnika. Uz nekoliko ljubavnih, ponajviše su to didaktične, polemične i pohvalne pjesme (panegirici) posvećene sugrađanima, pjesnicima i znancima. U elegiji br. 79, posvećenoj papi Pavlu III, poziva B. na križarski rat protiv Turaka, po uzoru na Marulićevo Tuženje grada Hjeruzolima i na njegovu poslanicu papi Hadrijanu VI. Tu su i pjesme dvaju Šibenčana (Grgura Kabalina i Ilije Tolimerovića), šest Splićana (dvije Marulićeve, potom pjesme Nikole Albertija, Frane i Jerolima Martinčića, Antuna Albertija i Jerolima Papalića) te pet anonimnih pjesama. Neke Božićevićeve pjesme objavili su već V. Milić (1901), M. Šrepel (1899), A. Zaninović (1940), zatim M. Marković (1953. i 1957), koji je objelodanio i čitavu zbirku Carmina (1958). U latinskom rukopisu zapisan je i Božićevićev prozni spis Vita Marci Maruli, posvećen Petru Lucharu. Kićenost, retorika i humanističko pretjerivanje ne umanjuju dokumentarnu i poetsku vrijednost te prve hrvatske bibliografije, koja je važan izvor za poznavanje Marulićeva života i djela. U njoj B. navodi 18 Marulićevih djela prepričavajući slobodno njihove naslove. Sačuvano je i više rukopisnih prijepisa tog Marulićeva životopisa, a prvi ga je objavio 1765. D. Farlati. Objavljen je još 3 puta u latinskom izvorniku (posljednje izdanje priredio M. Marković, 1952) te u prijevodu L. Svilovića na talijanski (1846), i V. Glige na hrvatski jezik (1971). Od hrvatskih ostale su do danas sačuvane samo dvije Božićevićeve pjesme (u rukopisu Arhiva JAZU). To je Pisan alit’ molitva gospodina Frančiska Petrarke od dive Marije bogorodice pričiste, po Frani Božićevićeva u veras čestito stumačena (prijevod Petrarkine kancone Vergine bella, che di sol vestita, objavio T. Matić, 1920) i kratka pjesma Zdrave Marie daktica (do danas neobjavljena). — B. kao mladi suvremenik i prijatelj M. Marulića zauzima vidno mjesto u splitskomu humanističkom pjesničkom krugu. Maruliću je posvetio pet latinskih pjesama, a ovaj njemu tri latinske poslanice. Svojom pjesmom odgovara mu i G. Kabalin, a H. Lucić posvećuje mu jednu hrvatsku poslanicu, nazivajući ga »svim ostalim naprida pisnikom«. Priredivač Božićevićeve poezije M. Marković ocjenjuje »puženje pred Mlecima« jednom od najslabijih strana njegove poezije, ali ističe stanovitu snagu talenta i sklonost k žanrovskoj raznolikosti.

LIT.: D. Farlati: Illyricum sacrum, 3. Venetiis 1765, 433–435. — M. Dumanić: Synopsis virorum illustrium spalatensium (u: A. Ciccarelli: Opuscoli riguardanti la storia degli uomini illustri di Spalato e di parecchi altri Dalmati. Ragusa 1811, 17). — L. Svilović: Marco Marulo. La Dalmazia, 2(1846) 3, str. 20–21; 4, str. 25–26; 5, str. 35. — I. Kukuljević Sakcinski: Pjesnici hrvatski XV. vieka. Zagreb 1856, 71. — Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 61, 223. — G. Novak: Alcune lezioni all’autore del libello »Faria Cittavecchia e non Lesina«. Zara 1874, 37. — J. Alačević: Francesco Natale patrizio spalatino. Bullettino di archeologia e storia dalmata, 10(1887) 4, str. 66–77. — S. Ferrari-Cupilli: Cenni biografici di alcuni uomini illustri della Dalmazia. Zara 1887, 113–114. — M. Šrepel: Marulićeve latinske pjesme. Građa za povijest književnosti hrvatske, 1899, 2, str. 17–18. — V. Milić: Prigodom proslave četiristogodišnjice umjetnog pjesničtva začetnikom vlastelinom Markom Marulom 1501–1901. Split 1902, 3–32. — L. Jelić: Dvanaest isprava za povjest Hrvatske i susjednih zemalja od 1452–1533. g. Vjesnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, 6(1904) str. 170–175. — J. Kavanjin: Bogatstvo i uboštvo. Stari pisci hrvatski, 22. Zagreb 1913, 100. — T. Matić: Božićevićev prijevod Petrarkine kancone Vergine bella, che di Sol vestita. Građa za povijest književnosti hrvatske, 1920, 9, str. 87–93. — P. Kolendić: Franjo Božićević i Franciscus Natalis. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 1928, 8, str. 272–275. — A. Zaninović: Sarkofag kćerke dalmatinskog proveditura Ivana Diedo. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 51(1930–34)(1940!) str. 203–207. — A. Cronia: Marullo, Marco (u: Enciclopedia italiana, 22. Roma 1934, 463). — E. Bauer: Franjo Natalis-Božičević biograf Marka Marulića. Obzor, 76(1935) 15. VII. — A. Cronia: L’umanesimo nelle leterature slave. Bologna 1948, 140, 197, 199. — C. Fisković: Pjesma o Marku Marulu Pečeniću. Hrvatsko kolo, 3(1950) 2, str. 264–265. — N. Majnarić: Istrica Thebais. Živa antika, 1(1951) 1, str. 25–28. — M. Marković: Poetae Latini Dalmatae inedifi. Ibid., 2(1953) 1/2, str. 268–269. — D. Berić: Franjo Božićević (Franciscus Natalis) i njegov zbornik latinskih pjesama. Mogućnosti, 4(1957) 10, str. 831–846. — M. Marković: M. Maruli Davidiadis libri XIV. Merida 1957, str. 267–270. — M. A. Usmiani: Marko Marulić. Harvard Slavic Studies (Cambridge, Mass.), 3(1957) str. 5–7, 32, 43. — D. Berić: »Davidias« M. Marulića i »Carmina« F. Božićevića. Slobodna Dalmacija, 15(1958) br. 4283. — M. Marković: Pesme Franje Božičevića Natalisa. Beograd 1958. — Poety Dalmacii epohi Vozroždenija XV–XVI vekov. Moskva 1959, 43, 51–52. — D. Berić: Nepoznati splitski književnik Božić Božićević. Split 1962, 528. — V. Gligo: Životopis Marka Marulića Splićanina. Nedjeljna Dalmacija, 1(1971) 19. XII, str. 12. — G. Novak: Hvar kroz stoljeće. Zagreb 19723, 153. — D. Kečkemet: Život Marka Marulića Splićanina. Split 1975, 78–79. — Z. Kulundžić: Ta rič hrvatska, 1. Zagreb 1977, 39–40. — C. Fisković: Marko Marul Pečenić i njegov likovni krug. Baština starih hrvatskih pisaca. Split 1978, 103. — T. Ladan: Marulićev syllabus. Parva medievalia (studije). Zagreb 1978, 158–159.
 
Hrvoje Morović (1989)