Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRAJŠA, Ćiril, skladatelj (Pazin, 26. III 1889 — Zagreb, 22. XII 1977). Sin Matka Brajše Rašana. Nakon završene klasične gimnazije u Pazinu 1908, studirao pravo u Beču i Zagrebu, gdje je postigao doktorat. Djelovao je kao odvjetnik 1919/20. u Gornjoj Stubici, 1920–30. u Karlovcu te 1930–53. u Zagrebu. — Usporedo se bavio glazbom. Prvu pouku dao mu je otac, uputivši ga u vođenje pjevačkih zborova i skupljanje istarskih narodnih napjeva. Kao učenik pazinske gimnazije pripadao je grupi rodoljubne omladine, okupljene oko redovnika glazbenika Fridolina Stöckla, koji je glazbom za pjevački i tamburaški zbor poticao narodnu svijest Hrvata u Istri. Kod Stöckla je učio glazbenoteoretske discipline i sviranje orgulja. Za studija u Zagrebu vodio je tamburaški zbor Djetićkog društva. U Karlovcu je skladao niz prigodnih pjesama i dječji igrokaz s pjevanjem, namijenjen priredbama Gospojinskog društva »Katarina Zrinska«. Pisao je i crkvene zborne skladbe, koje je u Zagrebu uvježbavala njegova supruga Sofija. Za svoje skladbe većinom je sâm pisao tekstove. Crkvena djela su mu djelomice objavljena kao glazbeni prilozi u časopisima Glasnik sv. Josipa (1930, 1933, 1942) i Naša Gospa Lurdska (1933–34, 1937, 1939), a nekoliko ih je sačuvano u rukopisu. Objelodanio svoja sjećanja iz Istre (Narodna politika, 1928, prilog br. 172).

 
Višnja Manasteriotti (1989)