Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRČIĆ, Josip, agronom (Varaždin, 4. XI 1923). Gimnaziju završio u Varaždinu, diplomirao 1949. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu te bio izabran za asistenta njegova Zavoda za poljoprivredno strojarstvo. Doktorirao 1955. temom Gubici u zrnju kod raznih načina žetve i vršidbe žitarica, habilitirao se temom Kombajniranje nekih sjemenskih trava. Od 1958. docent, od 1963. izvanredni te od 1966. redoviti profesor. Voditelj je postdiplomskog studija Mehanizacija poljoprivrede i član Međusveučilišnoga centra za postdiplomski studij u Dubrovniku. Stalni je predstavnik Jugoslavije u Ekonomskoj komisiji UN za Evropu u grupi za mehanizaciju poljoprivrede. Bavio se problemima mehanizacije rada u poljoprivredi (Biljna proizvodnja, 1951–52, 1957, 1969; Agronomski glasnik, 1953–54, 1957, 1966–69; Poljoprivredna znanstvena smotra, 1957, 1961; Landtechnische Forschung, München 1959; Savremena poljoprivreda, 1959, 1966; Elektroprivreda, 1960, 1969; Dokumentacija za tehnologiju i tehniku u poljoprivredi, 1966–67; Agrotehničar, 1968; Arhiv za poljoprivredne nauke, 1974). Član je uže redakcije Poljoprivredno-znanstvene smotre, Arhiva za poljoprivredne nauke i Agrotehničara. Preveo je s engleskog udžbenik Poljoprivredni strojevi i oprema H. P. Smitha (Zagreb 1966).

DJELA: Potato Harvesting. Geneva 1962. — Mehanizacija rada u stočarstvu, 1–2. Zagreb 1964–65. — Mehanizacija rada u voćarstvu i vinogradarstvu. Zagreb 1966. — Poultry Manure Drying and Using. Geneve 1969. — Mehanizacija u povrćarstvu. Zagreb 1970. — Mehanizacija poljoprivrede. Zagreb 1973. — Mehanizacija biljne proizvodnje. Zagreb 1983, 19852, 19873. — Picking, Handling and Using of Corn-stalks. Geneve 1988.
 
LIT.: Spomenica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1959/60–1969/70. Zagreb 1970.
 
Ivan Šalovac (1989)