Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BREZINŠĆAK, Marijan, elektrotehnički inženjer (Bosanska Kostajnica, 24. VII 1926). Diplomirao 1954. pri Elektrotehničkom odjelu Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Do 1961. zaposlen u Institutu za elektroprivredu gdje je projektirao i izrađivao mrežne analizatore – preteče današnjih računala i druge elektroprivredne mjerne uređaje. God. 1961–69. radi kao voditelj odjela za razvoj nuklearne opreme Elektrotehničkog instituta poduzeća »Rade Končar«. Od 1969. zaposlen je u Tvornici električnih kabela »Elka« na poslovima proizvodnje razvoja i međunarodne tehnološke suradnje. Od 1977. do umirovljenja 1986. radio u Kemijsko-tehnološkom zavodu u Zagrebu na poslovima protukorozijske zaštite brodova, dokova, terminala i srodnih objekata. — Glavno je područje njegova znanstvenog i stručnog rada mjeriteljstvo. Objavljivao je u publikacijama Elektrotehnički vjesnik (1954, 1956, 1958–59, 1961, 1973), Elektroprivreda (1955–56, 1959), Elektrotehničar (1955–56, 1958–61, 1972), Energija (1956–57, 1959–60), Elektrotehnika (Zagreb 1959–61, 1966, 1969), Automacija (1960), Mašinstvo (1960), Strojniški vestnik (1961), Elektrotehnika (Beograd 1962, 1969, 1974), Tehnika (1964, 1967, 1969), Nuklearna energija (1965, 1970), Technical Digest (Prag 1966), Merova technika (Prag 1967), Automatika (1968), Kemija u industriji (1975, 1981), Strojarstvo (1976, 1981, 1983, 1985, 1987), Građevinar (1981, 1983), Mehanizacija šumarstva (1982), Gospodarski vestnik (1983), Elektrotehnički vesnik (1983–85), Drvna industrija (1985), Polimeri (1985), Motriteljski vjesnik (1985–87) i dr. Suosnivač je Mjeriteljskog društva Hrvatske (1978) i član njegova predsjedništva.

DJELA: Mjerni sistemi elektrotehnike. Beograd 1951. — Mjere i sistemi jedinica. Zagreb 1961. — Veličiny a jednotky v technické praxi. Praha 1970. — Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. Zagreb 1971. — Nauka o toplini (suautor B. Černe). Zagreb 1972. — Procjenjivanje mjerne nesigurnosti (razmotreno na metodama preciznog mjerenja mase). Beograd 1976. — Međunarodni definicijski mjeriteljski rječnik. Zagreb 1984.
 
LIT.: Z. Vistrička: Ing. Marijan Brezinšćak, Mjere i sistemi jedinica. Elektrotehnika, 5(1962) 1/2, str. 51. — Z. H.: M. Brezinšćak, Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. Ibid., 14(1971) 2, str. 152. — V. L.-ć: M. Brezinšćak, Procjenjivanje mjerne nesigurnosti (razmotreno na metodama preciznog mjerenja mase). Ibid., 20(1977) 3, str. 261.
 
Stipe Kutleša (1989)