Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BREŽNJAK, Marijan, šumarski stručnjak (Zagreb, 27. IV 1926). U Zagrebu polazio osnovnu i srednju školu te diplomirao 1952. na Tehničkom odsjeku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta. Doktorirao 1962. radom Neke eksploatacione karakteristike tračnih pila i jarmača. Najprije radio u pilani u Klani, potom u Šumsko-građevnom poduzeću u Delnicama. God. 1955. postaje asistent na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, 1971. docent, 1972. izvanredni te 1978. redoviti profesor. Kao stručnjak Organizacije za ishranu i poljoprivredu pri UN boravio je 1965. u Burmi. — Glavno je područje Brežnjakove znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti pilanarstvo. Predstavnik je Jugoslavije u Savjetu Međunarodnog udruženja šumarskih znanstvenih organizacija i u Grupi specijalista za pilanarstvo Evropske ekonomske komisije UN, član stručnih i društvenih organizacija te uredništva časopisa Drvna industrija. Radove objavljivao u domaćim i inozemnim časopisima Drvna industrija (1956, 1958–60, 1962–64, 1966–67, 1969–70, 1973–78, 1983), Šumarski list (1960), Norsk Skogbruk (Oslo 1962), Norsk Skogindustri (Oslo 1962, 1969–70), Meddelelser fra Norsk treteknisk institut (Oslo 1962, 1969–70, 1972, 1975, 1977), Holz als Roh- und Werkstoff (Berlin 1963), Bilten Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji (1971–72, 1978–80, 1983), Zbornik referatov, Vysoka škola lesnicka a drevarska (Zvolen 1972, 1987), Holzindustrie (Leipzig 1973), Zbornik BIAM 76 (1976) i Racionalne metody przerobu drewna (Poznan 1978).

DJELA: A Study on Frame Sawblades with Swaged and Spring Set Teeth in Relation to Accuracy of Sawing (suautor G. Hvamb). Oslo 1962. — Novija istraživanja na području tehnologije proizvodnje piljenog drveta i njihovo značenje za praksu (suautor I. Horvat). Beograd 1972. — On the Lateral Movement of the Bandsaw Blade under Various Sawing Conditions (suautor K. Moen). Oslo 1972. — Automatic Setting of a Twin Circular Saw (sa suradnicima). Oslo 1975. — Krokskur (suautori B. Lier i M. Müller). Oslo 1977.
 
LIT.: Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860–1960. Zagreb 1963, 409.
 
Oskar Piškorić (1989)