Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRKIĆ, Blago (Josip), kulturni djelatnik (Rasno kod Lištice, 1. III 1920). Osnovnu školu završio je u Rasnu 1931, srednju u Širokom Brijegu (1931–40). Studij filozofije i bogoslovlja započeo u Humcu (1940–42), nastavio i završio u Franjevačkoj bogosloviji u Mostaru (1945). Djelovao je kao kapelan u Cerniku i Drinovcima (1945–46). Od 1948. kapelan je u Čerinu i Duvnu te župnik u Rakitnu (1950–54), potom samostanski vikar u Širokom Brijegu, a 1956. župnik u Ružićima, gdje je uređivao župnu crkvu kojoj je dogradio zvonik. Od 1965. župnik je u Grudama pa ponovno u Ružićima, do svibnja 1968, kada odlazi u misije u Kongo (Zaire). — Uz vjerski i karitativni rad u Zairu, bavi se i prosvjetno- književnom djelatnošću. Uz pomoć domaćeg svećenstva i stručnjaka preveo je na kyluba jezik Sveto pismo Novoga zavjeta, priredio molitvenik i četiri katekizma. Surađivao je u Hrvatskome katoličkom glasniku (1970–73).

DJELA: Yezu i tutu. Shaba (Zaire) 1976. — Bisonekwa Bya Kipwanino Kipya. Shaba 1984. — Katumina mudi Kristu. Shaba 1984. — Kisaka kyetu kya bakristu. Shaba 1984. — Leza Tata wetu. Shaba 1984. — Kitabu kya bakristu... Shaba 1985.
 
LIT.: Odlazi u Kongo. Mir i dobro, 1(1968) 8, str. 38. — Javio se iz Zairea. Ibid., 2(1969) 1, str. 26. — Razgovor s uredništvom. Ibid., 5(1972) 4, str. 136–140. — Vratio se iz Zaira. Ibid., 8(1975) 6, str. 227. — Nedavno se javio fra Blago Brkić iz Kayeye. Ibid., 18(1985) 4, str. 137.
 
Andrija Nikić (1989)