Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRLEK, Veljko, termodinamičar i termotehničar (Zagreb, 26. VIII 1919). Gimnaziju završio 1938, studij strojarstva 1943. pri Strojarskom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao 1972. tezom Ocjena valjanosti lijevih kružnih procesa u novom es-sustavu. God. 1942–46. suradnik, 1946–54, asistent u Zavodu za toplinu i hlađenje Tehničkog fakulteta u Zagrebu, gdje je 1954. izabran za docenta. Od 1963. izvanredni, od 1970. redoviti profesor pri Fakultetu strojarstva u Zagrebu, gdje vodi kolegije kompresori; tehnika hlađenja i toplinske operacije. Projektirao više rashladnih postrojenja, toplinskih uređaja i aparata u prehrambenoj i kemijskoj industriji. Od 1976. radio na projektu novih tipova velikih rashladnih kompresora »Polar« te na regulaciji i automatizaciji rashladnih postrojenja. — Radove iz područja toplinskih procesa te uređaja i tehnike hlađenja objavio je u Tehničkom vjesniku (1943), Strojarstvu (1959), Biltenu za procesnu industriju (1961), Sigurnosti (1976–77), Zborniku radova INTERKLIMA (1981). Autor studija i konstrukcija rashladnih kompresora i postrojenja u privredi. Član je American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (od 1960) i Međunarodnog programa za tehničku pomoć (ICA). God. 1967. primio Nagradu »Nikola Tesla«.

DJELA: Generatorski procesi pod pritiskom i generatorski procesi s kisikom (u: F. Bošnjaković, Rasplinjavanje i čađenje. Zagreb 19472, 123–146). — Balansiranje parnih termokompresora. Strojarstvo, 1(1959) 1, str. 4–11; 2, str. 30–34. — Teorija na ladilnite i kriogenite ciklusi (sa suradnicima). Skopje 1979.
 
Tatjana Delibašić (1989)