Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRLIĆ, Jagoda (Marija, Agata) udana Amruš, pjesnikinja (Brod na Savi, danas Slavonski Brod, 5. II 1824 — Zagreb, 15. IV 1897). Kći Ignjata Alojzija Brlića, sestra Andrije Torkvata Brlića. U Brodu polazila tzv. trivialnu i glavnu učionu, zatim Državnu djevojačku školu. Udala se za liječnika Ivana Amruša 1848. i živjela najprije u rodnom gradu, potom 1850–59. u Novoj Gradiški te kraće vrijeme ponovno u Brodu. Od 1861. živjela je u Zagrebu. U njezinu su se domu okupljali poznati hrvatski književnici (P. Preradović, A. Šenoa, E. Tomić i dr.). — Prva joj je pjesma Čekanje tiskana u Kolu (1842, 1). Domoljubnu, ljubavnu i elegijsku liriku, pisanu u duhu ilirizma, objavljivala je u Danici (1842), Zori dalmatinskoj (1845) i nakon duljeg prekida u Viencu (1897). Rukovet njezinih pjesama uvrstio je A. Šenoa u antologiju Vienac izabranih pjesama (1873). Pjesmu Uzdah uglazbio je I. Zajc 1893. Dio njezine pjesničke ostavštine objavio je 1919. u posebnoj knjizi B. Vodnik. Rukopisna ostavština pohranjena je u Arhivu obitelji Brlić u Slavonskom Brodu. — B. Vodnik je njezinu liriku smjestio u okvire ženske preporodne poezije, mada joj je osporio veće književne domete.

DJELA: Pjesme. Zagreb 1919.
 
LIT.: Brlić Aghata Marija, ein siebzigstes Geburtstagsfest. Agramer Tagblatt, 9(1894) br. 26. — Sedamdeseti rođendan Jagode Brlićeve. Obzor, 35(1894) br. 26. — H. Badalić: (Marija Amruš). Vienac, 29(1897) 37, str. 590. — (Nekrolozi): Obzor, 38(1897) br. 86; Posavska Hrvatska, 4(1897) br. 17. — D. Prohaska (Dr. D. P.): Jedna hrvatska romantičarka. Jugoslavenska njiva, 3(1919) 50, str. 802. — B. Vodnik: Pjesme Jagode Brlićeve (predgovor u: Pjesme. Zagreb 1919, str. III-XII). — A. Kassowitz-Cvijić: Ilirska pjesnikinja Jagoda Brlićeva. Jutarnji list, 13(1924) 4306, str. 18. — Ista: Jagoda Brlićeva, ilirska pjesnikinja. Vijenac, 2(1924) III/2, str. 33–39. — Jagoda Brlić – hrvatska pjesnikinja. 15 dana, 2(1932) 11, str. 175. — I. Brlić-Mažuranić: Iz arhiva obitelji Brlić u Brodu na Savi, 1. Zagreb 1934, 15–16.
 
Dunja Detoni-Dujmić (1989)