Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUĆA, Miho (Michael, Micho, Michus Buche, Bucchia, Buchia, Boućik, Bućik), privrednik i diplomat (Kotor, ? — ?, nakon 1361). Brat protovestijara Nikole, s kojim je 1336. dobio dubrovačko građanstvo i plemstvo. U kotorskim ispravama 1326–37. spominje se u javnim službama (»iuratus iudex«, »auditor« i dr.), a uz to i kao uspješan privrednik. Trgovao je uglavnom rudama (zlato, srebro, bakar) razvijajući žive trgovačke veze u Zeti i Raškoj. Spominje se i kao promicatelj trgovine između Kotora, Dubrovnika, Srbije i Italije. Zajedno s bratom Nikolom i rođakom Tripom (privrednik i diplomat iz druge obiteljske grane) osnovao je više trgovačkih društava, koja su poslujući obrtala velike svote, a povremeno i kreditirala kotorsku općinu. B. je uz tu dvojicu bio jedan od najutjecajnijih i vrlo cijenjenih Kotorana svoga doba. Car Stevan Dušan poslao ga je 1350. kao svog izaslanika u Mletke (pregovori o sklapanju saveza protiv Carigrada). God. 1351. boravie je u Nerodimlju i Prištini predvodeći izaslanstvo kotorske općine caru, koji je tada izdao povelju potvrđujući kotorskoj općini njene posjede. Tako je i B., poput mnogih drugih Kotorana toga vremena, stekavši ugled kao privrednik dobio priliku da se ogleda i kao diplomat.

LIT.: F. Rački: Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina. Rad JAZU, 1867, 1, str. 143. — Š. Ljubić: Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva i Mletačke Republike, 3. Zagreb 1872. — S. Novaković: Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka. Beograd 1912, 32. — T. Smičiklas: Diplomatički zbornik, 12–13. Zagreb 1914–1915. — A. Mayer: Kotorski spomenici, 1–2. Zagreb 1951–1981. — I. Stjepčević i R. Kovijanić (S.-K.): Zlato i bakar starog Brskova. Istoriski zapisi, 6(1953) IX/1, str. 274. — R. Kovijanić: Kotorski medaljoni. Beograd 1980 2, 49–50. — S. Ćirković i R. Mihaljčić: Osvajanja i odolevanja: Dušanova politika 1346–1355 (u: Istorija srpskog naroda, 1. Beograd 1981, 554, 556).
 
Redakcija (1989)